zondag, mei 19, 2024

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR

HomeKunst & CultuurCultuurnota ‘Kampen kleurt samen cultuur’ naar de raad

Cultuurnota ‘Kampen kleurt samen cultuur’ naar de raad

-

 

Tussen september 2012 en juli 2013 heeft een groot aantal inwoners en (culturele) organisaties meegedacht, gediscussieerd en ideeën aangedragen voor het nieuwe cultuurbeleid. Het resultaat hiervan is de cultuurnota ‘Kampen kleurt samen cultuur’. Het college van burgemeester en wethouders stemde eind september al in met het concept en gaf belangstellenden nog de gelegenheid om te reageren. In totaal kwamen er zeventien reacties binnen, waarvan een deel tot aanscherping van de nota heeft geleid. Het college legt de aangepaste nota nu ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.

De cultuurnota is een kadernota met daarin de hoofdlijnen van het nieuwe cultuurbeleid voor de jaren 2014 tot en met 2017. Het hoofddoel van dit beleid is om de waarde van kunst en cultuur voor Kampen meer te benutten. De komende vier jaar vindt een uitwerking hiervan plaats in de volgende thema’s:
Op weg naar toekomstbestendigheid van culturele functies en clusters.
 1. Een aantrekkelijke binnenstad dankzij kunst en cultuur.
 2. Een sociale creatieve stad door participatie en educatie.
 3. Een innovatie impuls met ontwikkeling door samenwerking.
 4. Een nieuw financieel perspectief met ruimte voor ondernemerschap.
Enkele belangrijke aandachtspunten in de cultuurnota zijn:
 • een (verdere) verzelfstandiging van alle grote culturele instellingen;
 • het maken van afspraken met de grote culturele instellingen voor verdergaande samenwerking op inhoud en organisatie;
 • de verdere ontwikkeling van het cultuurcluster Van Heutszkazerne als levendig centrum van erfgoed, bibliotheek en beeldende kunst;
 • het inzetten van cultuur als belangrijk onderdeel van citymarketing;
 • het voorzetten van cultuureducatie in het onderwijs;
 • het ondersteunen van amateurs en stimuleren van samenwerking met professionals;
 • het geven van voorrang aan jongeren tot en met 21 jaar binnen de cultuureducatie;
 • de medewerking aan de oprichting en financiering van een innovatiefonds voor projecten;
 • het realiseren van een bezuinigingstaakstelling per 2016 van structureel € 150.000 door onder andere Quintus € 100.000 en € 45.000 door de gemeentelijke stedelijke musea (Koornmarktspoort, Gemeentelijke Expositieruimte en Stedelijk Museum);
 • het waar mogelijk creëren van meer ruimte voor ondernemerschap en afsluiten van nieuwe prestatiecontracten.
De reacties
Het concept van de cultuurnota heeft van 25 september tot en met 17 oktober 2013  ter inzage gelegen in het stadhuis en is ook digitaal beschikbaar gesteld aan de belanghebbenden. Omdat de cultuurnota een kadernota is en het dus gaat om hoofdlijnen van beleid, richt de gemeentelijke reactie zich vooral op de onderdelen die betrekking hebben op de beleidskaders en beleidsveranderingen. Naast een aantal inhoudelijke verbeteringen en aanvullingen, hebben de reacties geleid tot de volgende aanpassingen/ aanscherpingen:
 • De relatie van cultuurbeleid met het Wmo-beleid ‘De Kamper kracht’ en de inzet daarbij van amateurverenigingen en vrijwilligers is meer tot uiting gekomen in de nota.
 • Aansluitend op bovenstaande komt ook de samenwerking tussen combinatiefunctionarissen cultuur en sport bij de opzet van het naschoolse aanbod in woonwijken aan de orde in de nota.
 • De Sterkte en Zwakte-analyse is aangevuld; waarbij het grote verenigingsleven en de inzet van vele vrijwilligers als sterke punten zijn toegevoegd. Als zwak punt is het aanbod voor jongeren en inspelen op hun wisselende interesses toegevoegd.
 • De mogelijke toetreding van RTV IJsselmond tot het cultuurcluster ‘Van Heutszkazerne’ is toegevoegd.
 • Bij de samenstelling en de inrichting van het bestuur van de verzelfstandigde Stadsgehoorzaal in 2014 wordt rekening gehouden met deelname aan de toekomstige ‘moedermaatschappij’.
Daarnaast bevatten diverse reacties ook gedetailleerde vragen en opmerkingen over de (nadere) uitvoering van het beleid. Waar mogelijk zijn deze beantwoord of worden ze meegenomen naar de uitvoeringsfase.
Naar verwachting zal de gemeenteraad de nota in december behandelen. Na vaststelling van de cultuurnota in de raad, volgt uitvoering aan de hand van het uitvoeringsprogramma voor de periode 2014-2017.
De cultuurnota ‘Kampen kleurt samen cultuur’ is te lezen op www.kampen.nl/cultuurnota

Gerelateerde berichten

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansLike
0FollowersFollow
0FollowersFollow
21,600SubscribersSubscribe

Net binnen