Dorpsbelangen Wilsum en gemeente Kampen ondertekenen convenant Dorpsplanplus

Foto van auteur

 

Wonen voor jongeren, activiteiten voor ouderen en jongeren, een creatieve impuls voor het bestaande activiteitenaanbod, het organiseren van een beleefroute, verkeer en veiligheid (waaronder fietssnelweg en eigen gedrag bewoners) en het realiseren van een veerstoelreplica op de Loswal, zijn enkele thema’s die op de agenda staan van Dorpsplanplus Wilsum. Op 19 december ondertekenen dorpswethouder Tabak en Albert Boeve (voorzitter Dorpsbelangen Wilsum) het convenant over het Dorpsplanplus Wilsum.

wilsum

De focus van de plannen ligt met name op de sociale kwaliteit en de toekomstbestendigheid van de leefbaarheid in Wilsum. Dit sluit goed aan bij de doorontwikkeling van het wijkgericht werken waarbij het prettig samen wonen en leven voorop staat.

De Vereniging Dorpsbelangen Wilsum heeft samen met de projectleider Dorpsplanplus in korte tijd gezorgd voor een breed draagvlak onder de bewoners. Er zijn diverse bijeenkomsten geweest met bewoners, zoals een dorpstafelgesprek met 80 bewoners en een dorpsvergadering met 75 bewoners. Er is op deze manier interactief gewerkt aan het inventariseren van de wensen en behoeften en aan de bundeling in thema’s.

De ondertekening vindt plaats om 16.30 uur in de raadzaal van het stadhuis in Kampen. Dan wordt ook het boekje met de dorpsagenda en de projecten van het uitvoeringsplan gepresenteerd.

Voor maatregelen die Dorpsbelangen Wilsum op korte termijn wil uitvoeren, is een startbudget beschikbaar van

€ 10.000. De keuze van deze maatregelen maakt Dorpsbelangen samen met de bewoners. Daarnaast is ruim

€ 7.000 beschikbaar voor bovenlokale projecten op het gebied van leefbaarheid. De inzet van deze middelen stemt Dorpsbelangen af met de belangenorganisaties van de andere kleine kernen uit Kampen. Het Dorpsplanplus Wilsum is gerealiseerd mede dankzij een financiële bijdrage van de provincie Overijssel.

HartVoorBurkina

Gerelateerde Berichten

Plaats een reactie