Eibert Spaan wethouderskandidaat SGP

SpaanZojuist is bekend gemaakt dat Eibert Spaan als wethouderskandidaat van de SGP naar voren is geschoven.

De heer Spaan is sinds 2010 fractievoorzitter van de SGP in Kampen. Al vanaf 2006 is hij als raadslid voor de SGP actief betrokken bij de politiek in de gemeente Kampen.

Spaan is het grootste gedeelte van zijn loopbaan werkzaam geweest in de mediabranche. Sinds 2000 bekleedt hij bij een landelijk opererend mediabedrijf de functie van account- en salesmanager landelijke markt, waar hij verantwoordelijk is voor het Reformatorisch Dagblad en het Nederlands Dagblad. Voor die tijd was hij enkele jaren werkzaam als accountmanager voor het Reformatorisch Dagblad.
De heer Spaan is 46 jaar en woont in IJsselmuiden. Hij is gehuwd heeft vier kinderen en is inmiddels ruim 8 jaar raadslid in de gemeenteraad van Kampen. Vanaf 2010 is hij tevens lijstaanvoerder en fractievoorzitter van de SGP. Tijdens het raadslidmaatschap was hij lid van de commissies inwoners en bestuur en middelen. De SGP-fractie is er van overtuigd dat hij als verbinder in combinatie met zijn politieke ervaring in staat zal zijn bij te dragen aan een solide bestuur en tevens invulling kan geven aan de open bestuurscultuur die we als gemeenteraad voorstaan. Dit met als doel om als wethouder dienstbaar te zijn aan de hele raad.SGP - Noordland

Na het bereiken van het coalitieakkoord met CU-CDA-SGP-VVD en de daarop volgende kandidatuur van Eibert Spaan schuift de SGP-fractie Jan Noorland naar voren als kandidaat raadslid.

Raadslid Jan Noorland (49 jaar) woont in IJsselmuiden, is gehuwd en heeft samen met zijn vrouw Ellen 5 kinderen. Noorland is sinds 2014 lid van de SGP-fractie en na de laatstgehouden gemeenteraadsverkiezingen ook lid van de commissie RO. In het dagelijks leven is hij agrarisch ondernemer in de Koekoekspolder te IJsselmuiden.

Nadat de SP in de raadsvergadering van december haar steun aan de coalitie had ingetrokken is de SGP gevraagd het gesprek aan te gaan om samen met CU, CDA en VVD te komen tot een solide coalitie met een ruime meerderheid in de gemeenteraad.

De SGP heeft de gesprekken ondanks de inhoudelijke verschillen als zeer constructief ervaren. Alle deelnemende partijen voelden tijdens de onderhandelingen de verantwoordelijkheid om samen te komen tot een solide bestuur. Ook als SGP hebben we vanuit deze positieve grondhouding de gesprekken gevoerd. Een coalitie-akkoord komt tot stand door de input vanuit verschillende partijen met ieder een eigen identiteit. Dat is ook in dit coalitieakkkoord zichtbaar.

Speerpunten voor de SGP zijn de identiteit, het evenementenbeleid, de bestuursstijl, decentralisaties en solide financiën. De SGP is dankbaar dat er in dit akkoord met betrekking tot de identiteit van de partij aandacht wordt besteed aan de vrijheid van schoolkeuze zoals bij passend onderwijs, aan de zondag als rustdag en aan de vrije keuze voor identiteitsgebonden zorg.

scheur sgpTijdens de onderhandelingen in april vorig jaar heeft de SGP stevig ingezet op het tegengaan van de openstelling van winkels op zondag tijdens evenementen. Dit heeft toen geleid tot het beëidigen van de coalitiebesprekingen. Spaan: “Helaas is er nu een andere politieke realiteit. In de achterliggende periode is de zondagsopenstelling van winkels tijdens evenementen door besluitvorming in de raad een feit geworden. Als SGP-fractie doen we geen water bij de wijn met betrekking tot ons zondagstandpunt. We zijn en blijven voor het handhaven van de zondag als rustdag. Vanuit de nieuwe politieke realiteit zijn we de gesprekken gestart om te komen tot een akkoord. In dit akkoord is er o.a. overeenstemming bereikt m.b.t. een ‘stand still’ in beleid wat betreft evenementen met effect op de zondag en is er een afspraak vastgelegd dat de coalitie geen medewerking zal verlenen aan algemene koopzondagen”.

De inhoud van het bereikte akkoord bevat voor de SGP fractie voldoende herkenbare punten om hiermee te kunnen instemmen.

Onderstaand een opsomming van onderwerpen om dit te duiden:

 • In een uitgebreide financiële paragraaf staan afspraken die moeten bijdragen aan verbetering van de financiële positie van de gemeente.
 • In deze periode zetten we actief in op het versterken van de financiële reserves.
 • Op de onderwerpen Reeve, grondbankdossier en drugsbeleid staat fracties vrij een eigen afweging te maken.
 • Inwoners worden meer betrokken bij de evaluatie van het onderhoudsniveau in hun wijk.
 • We zetten in op een sterke economie, werkgelegenheid en arbeidsparticipatie.
 • Om stabiliteit van het bestuur te bevorderen hanteren we een bestuursstijl waarin de inwoners centraal staan, we vooraf eerlijk benoemen wat wel en niet mogelijk is en bieden we als het kan meerdere varianten om een doel te bereiken.
 • Er wordt geen medewerking verleend aan de verruiming van het evenementenbeleid met een effect op de zondag.
 • In samenspraak met de organisator van een evenement wordt gezocht naar (technische) mogelijkheden om eventuele geluidshinder voor mens en dier te beperken.
 • De SGP zet zich in op besluitvorming in 2015 over vuurwerkvrije zones.
 • Binnen de uitvoer van het sociaal domein geldt dat wie zorg nodig heeft, ook zorg krijgt.
 • Er wordt geen medewerking verleend aan algemene koopzondagen.
 • Omdat een substantieel deel van de inwoners hecht aan de zondagrust houden we hier, met onderling respect, in beleid en praktijk rekening mee.
 • Vrijheid van schoolkeuze is het leidend principe in ons onderwijsbeleid.
 • We willen dat alle jongeren tenminste met een startkwalificatie van school gaan.
 • We zetten actief in op Kampen als cultuurstad. Hierin speelt de binnenstad een belangrijke rol, waarbij inwoners een ambassadeursrol vervullen.
 • We nemen actie om te strijden tegen analfabetisme en laaggeletterdheid.
 • We geven extra aandacht aan logopedische ondersteuning en aan de relatie met de bibliotheek.
 • Duurzaamheid staat prominent op de agenda.
 • We verkennen de mogelijkheid om welstandsarme- of welstandvrije gebieden aan te wijzen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*