Gaat de supermarkt nu wel of niet open op zondag?

Door Alex de Jong @ Attest Communicatie

KAMPEN – Het voorwerk is klaar. De commissie Zondagverkenning heeft haar rapportage over de gesprekken met de samenleving over het onderwerp ‘openstelling van supermarkten op zondag?’ afgerond. Dinsdag 11 juni bood commissievoorzitter Ann Alice van de Weerd het dertig pagina’s tellende rapport aan aan Nieke Jansen, voorzitter van de raadswerkgroep. In het rapport staan geen aanbevelingen voor de politiek, maar ‘er is wel veel aandacht voor de nuance van de verschillende argumenten’.

Mogen de supermarkten in Kampen op zondag nu wel of niet open? Op social media werd eerder vooral fel gestreden door de voor- en tegenstanders; doorgaans zonder al te veel begrip voor elkaars standpunten. Volgens Ann Alice van de Weerd werd de nuance daarentegen wel gevonden in de gesprekken die de commissie Zondagverkenning met inwoners had.

Evenwicht
In de rapportage ‘Het verhaal van een publieke verkenning’ is opvallend dat de procentuele verschillen tussen voor- en tegenstanders van de zondagopenstelling van supermarkten te verwaarlozen zijn. ‘Voor- en tegenstanders zijn in evenwicht’, aldus de commissievoorzitter. Toch is dat voor de commissie niet de belangrijkste uitkomst. Integendeel, de commissie blijft zoveel mogelijk weg bij percentages en cijfers. ‘We vinden de dialogen en de gesprekken zelf van veel grotere waarde’, zo stelt Van de Weerd. ‘In onze rapportage wordt vooral aandacht besteed aan de nuance van de verschillende argumenten. Het feit dat er begrip en respect voor elkaar is en dat de ander recht wordt gedaan, dan wel op minst in zijn waarde wordt gelaten.’ Dergelijke signalen vindt de commissie veel belangrijker. Een dergelijke uitkomst, het optekenen van de gevoelens en nuances, was ook de opdracht van de commissie. ‘Onze opdracht was niet om met duidelijke cijfers voor ‘ja’ of ‘nee’ te komen.’

Oog en oor voor iedereen
‘We wilden graag dat iedere inwoner de gelegenheid kreeg om te worden gehoord en dat er oog en oor zou zijn voor hen die zich in groepsgesprekken niet op hun gemak voelen’, aldus Nieke Jansen. ‘Door de veelzijdige aanpak kon iedereen meedoen; anderen horen en zich uitspreken.’ Als een ding voor Jansen duidelijk is geworden, dan is het wel ‘dat de tegenstanders niet uitsluitend op Christelijke gronden ‘nee’ zeggen, en dat de mensen die ‘voor’ zijn niet per definitie tot de ‘niet-christenen’ behoren. ‘De meningen zijn veel meer verdeeld en liggen veel genuanceerder’, zo stelt ze. Jansen is dan ook erg blij met de rapportage van de commissie, die in haar ogen recht doet aan iedereen die een mening over de zondagopenstelling van de supermarkten heeft.

Geen advies
De commissie Zondagverkenning presenteerde, geheel conform afspraak, geen voorstel of advies aan de raadswerkgroep. ‘Nu zal de raadswerkgroep, op basis van dit rapport, en los van de eigen politieke agenda, hieruit een voorstel voor de gemeenteraad moeten destilleren’, aldus Jansen. Over dit voorstel zal dan op donderdag 4 juli door de gemeenteraad worden gestemd. ‘Het besluit dat dan genomen gaat worden, zal een besluit zijn voor meerdere jaren, want we willen niet ieder half jaar opnieuw deze discussie in Kampen oprakelen. Hebben we eenmaal een besluit genomen, dan zal die keuze ook voor zeker drie jaar vast liggen.’ Wat voor voorstel er gaat komen, is voor Nieke Jansen nu nog koffiedik kijken. ‘Het is mogelijk dat we meerdere scenario’s zullen voorstellen, en dat er op die manier door de raad een keuze kan worden gemaakt.’ Vooralsnog zijn alle opties open. Jansen liet zich niet verleiden tot het doen van uitspraken over wat voor scenario’s zij het meest kansrijk acht. ‘Dat is aan de raadswerkgroep, die vanavond hierover gaat vergaderen. We willen dat als raadswerkgroep, los van politieke agenda’s, bekijken en op basis van de bevindingen in de rapportage een voorstel aan de gemeenteraad presenteren. Het is dan aan de raad om hierover te stemmen.’
Op donderdag 20 juni – vanaf 19.30 uur – is in de raadzaal van het stadhuis een informatiesessie over het onderwerp ‘Supermarkten open op zondag?’. Een korte film geeft een impressie van de verkenning, de uitgevoerde activiteiten en het verhaal van de commissieleden. De commissie Zondagverkenning zal dan ook vragen over haar rapportage beantwoorden. Dat kunnen vragen zijn van raads- en commissieleden, maar ook van andere belangstellenden. De informatieavond duurt tot (uiterlijk) 21.00 uur en is openbaar.

Naast het rapport  is de opdracht van de commissie ook in beeld gebracht. Bekijk de video hieronder in de player.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*