Gebiedsvisie omgeving Ganzendiep

Het onderwerp “recreatiewoonschepen aan de Seveningseweg” is het afgelopen jaar meerdere malen in de raadsvergadering besproken. Het gebied met de woonschepen aan het Ganzendiep heeft een recreatieve bestemming. De bewoners van de woonboten wensen een permanente woonbestemming.

Betrouwbare overheid
De ChristenUnie heeft regelmatig benadrukt dat het veel waarde hecht om een betrouwbare overheid te zijn. Juridisch adviseur mr. Olaf Schuwer heeft zich op verzoek van de gemeenteraad verdiept in de geschiedenis. Hij onderzocht of er in het verleden toezeggingen zijn gedaan. Zijn conclusie is dat er geen enkel raadsbesluit is aan te wijzen waaruit blijkt dat er toezeggingen door de gemeenteraad van Kampen zijn gedaan. Er is dus niets waaraan bewoners hun verwachting kunnen ontlenen dat hun woonschepen een woonbestemming krijgen. Juridisch gezien is er dus sprake van een betrouwbare overheid.

Gebiedsvisie
ChristenUnie, VVD, D66 en GBK dienden een motie in tijdens de raadsvergadering van 17 april. Het college wordt verzocht om een gebiedsvisie te maken. “In een gebiedsvisie wordt een ruimtelijke onderbouwing gegeven op basis van een zorgvuldige inventarisatie van alle belangen. Het mooie gebied kan ruimte bieden aan bv water- en verblijfsrecreatie als de camping, haven, scouting, roei- en zeilvereniging. Maar ook de natuur, een veilig stadsstrand en misschien behoort horeca tot de mogelijkheden, net als wonen. Aldus Klaas van der Kolk van de ChristenUnie. Rijkswaterstaat zal eisen dat de rivier voldoende ruimte krijgt. De gemeenteraad zal alle mogelijkheden en wenselijkheden afwegen en een beslissing nemen. Na een aantal schorsingen in de raadsvergadering stemde woensdagavond een meerderheid voor deze motie.

De gebiedsvisie zal in overleg met alle belanghebbenden tot stand moeten komen. Het zal tijd vergen voordat uiteindelijk een beslissing over dit gebied wordt genomen. In de motie wordt gevraagd om de gebiedsvisie vóór 1 november 2020 klaar te hebben. Wethouder Holtland heeft toegezegd deze gebiedsvisie te laten opstellen voor het gebied langs het Ganzendiep dat ligt tussen Grafhorst en de IJssel.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*