Geen vertrouwen bewoners De Hagen in gemeente Kampen

Heiwerkzaamheden worden voortgezet binnen vastgestelde normen

Ruim een week nadat de werkzaamheden tussen De Hagen en de Oranjesingel zijn gestart, vond gisterochtend een spoedoverleg over het heien met de bewoners plaats vanwege de sterke onrust. Meerdere huizen lopen al schade op maar de discussie concentreerde zich op de trillingsnormen. Over alternatieven voor het heien werd niet gesproken en de bewoners hebben er allerminst vertrouwen in.

Heien De Hagen

Vier bewoners van De Hagen waren naar het gemeentehuis gekomen waaronder Marcel de Velde die soms als woordvoerder optrad. Ook Rob Bastiaan was aanwezig die op de hoek met de Noordweg woont boven zijn rijwielzaak Kok. Projectwethouder Geert Meijering, projectleider Erik van de Poll en toezichthouder Bert Molenaar hoorden aan hoe een bewoonster zich niet gehoord voelt. Een andere bewoner vermoedt dat er gesjoemeld wordt met de gemeten trillingswaardes waarbuiten afgesproken is het heien te stoppen. Theo Burgler, account manager bij Hanselman sprak dit tegen, en Guido Bette, meetexpert bij Hanselman, lichtte de gecompliceerde interpretatie van de metingen toe. Op het bouwterrein is altijd iemand aanwezig die voortdurend de trillingswaardes op een laptop in de gaten houdt.
Heien De Hagen

Aan de zijde van De Hagen wordt een grensnorm van 3,33 mm/sec gehanteerd en bij de Oranjesingel een grenswaarde van 2,0 mm/sec vanwege de monumentale voormalige directiewoning van de gasfabriek. Maar ook binnen deze normen ontstaat er schade en er wordt afgesproken een schadeprotocol op te stellen. Ook wordt toegezegd de koffers met meetapparatuur op De Hagen geopend te houden om de bewoners voortdurend zicht te geven op de waardes. De hoekwoningen lopen de meeste (zichtbare?) schade op. De Hagen 2, een pand uit 1880, heeft aanzienlijke scheuren en de bewoner kon vrijdag zijn voordeur niet fatsoenlijk meer sluiten. Op de andere hoek heeft Rob Bastiaan tal van scheuren. De foto bovenaan toont een grote scheur op zijn balkon en de foto hieronder toont links scheuren bij de achterdeur en rechts in de werkplaats van zijn fietsenzaak.

Heien De Hagen

Een afspraak uit het overleg voorafgaand aan de werkzaamheden, om te stoppen met heien bij schade, kwam niet meer ter tafel evenmin als het oordeel van deskundigen dat heien in een oude stadsomgeving onverantwoord is. Wel werd toegezegd in één strook aan de kant van De Hagen voorlopig niet te gaan heien en daar tenminste eerst te gaan voorboren. Zodra hierover meer bekend is, of een oplossing is gevonden, worden de bewoners op de hoogte gesteld en vindt er een volgend overleg plaats. In de tussentijd kunnen de bewoners melding doen bij hun opstalverzekering, die echter al aangegeven heeft hen door te sturen naar de gemeente. Die zal zich vrij pleiten door zich aan de normen te houden, vrezen de bewoners. Daarmee is het door projectleider Van de Poll vurig gehoopte vertrouwen nog zeer ver weg. Heien De Hagen

Zie ook:
Heien Noordweg veroorzaakt scheuren in huizen
Hoe om te gaan met dreigende trillingsschade (De Erfgoedstem)
Schade door heiwerk (toelichting advocaat)
Bouw parkeerdek Buitenhaven vertraagd
Archeologisch vondst Noordweg gesloopt
Gemoederen lopen op over parkeergarage Buitenhaven


 

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 39861673

 

 


Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*