Gemeente Kampen onderzoekt mogelijkheden tijdelijke noodopvang asielzoekers

Ingezonden bericht gemeente Kampen

 

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Kampen heeft vandaag de opdracht verstrekt om de mogelijkheden voor een tijdelijke noodopvanglocatie (6 maanden tot een jaar) binnen gemeente Kampen te onderzoeken. Het gemeentebestuur voelt urgentie dit te doen en wil verantwoordelijkheid nemen voor het dringende appel dat op alle gemeenten in Nederland is gedaan.

Burgemeester Sander de Rouwe: “Dit is een zeer serieus verzoek wat we ook zeer serieus willen onderzoeken. We kunnen en mogen ons hieraan niet onttrekken. We willen in alle redelijkheid overwegen hoe we een aanbod kunnen doen dat past bij de aard en omvang van gemeente Kampen. Dat vraagt om zorgvuldigheid én om voortvarendheid. Daarom wordt de komende weken een adviesnota voorbereid over mogelijke locaties voor noodopvang binnen onze gemeentegrenzen. Op een later moment zal het college daarover dan een definitief besluit nemen.

Crisisopvang
Het besluit om de mogelijkheden voor noodopvang te onderzoeken, staat los van eventuele crisisopvang. Burgemeester de Rouwe: “Afgelopen weekend heeft Provincie Overijssel ook een dringend verzoek gedaan aan de gemeenten om kortdurende crisisnoodopvang te realiseren. Dat hebben we serieus onderzocht maar aan die vraag konden we op korte termijn niet voldoen. Maar die vraag kan zomaar weer actueel worden. Als het het COA onvoldoende lukt om noodopvangplekken te realiseren in Nederland, heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie en Veiligheid (J&V) de bevoegdheid plekken aan te wijzen voor crisisopvang voor enkele dagen.” In de huidige omstandigheden (medio oktober) is volgens de burgemeester niet uit te sluiten dat het alsnog zover komt.

2 Comments

  1. Jammer dat Joeri Pool geen burgemeester is geworden. Die was hier nooit in meegegaan. Ik gun iedereen een veilige plek, maar deze vluchtelingen nemen veel mee, waar niemand bij gebaat is. Help de vluchtelingen door ze in een buurland op te vangen. Kijk hoe Denemarken dit doet. Gewoon menswaardig, in het voordeel van de vluchtelingen, maar ook de eigen bevolking.

  2. Er zitten er al 1090 in AZC Roggebotsluis die allemaal naar Kampen gaan. Gewoon stoppen met het vinden van nog meer plekken, genoeg is genoeg.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*