Gemeente Kampen onderzoekt verkeerssituatie Veldbloempad-Silene, Akelei, Andoorn en Rolklaver

De gemeente Kampen onderzoekt de verkeerssituatie op de kruising van het fietspad Veldbloempad met de Silene, op een deel van de Rolklaver, de Andoorn en de Akelei. Op de eerst genoemde kruising hebben zich enkele ongelukken voorgedaan met fietsers. Op de Rolklaver wordt regelmatig hard gereden net als aan de Andoorn en Akelei. Een incident met een auto die een gevel binnenreed op de Rolklaver vormde voor enkele buurtbewoners aanleiding om via een burgerinitiatief aandacht te vragen.

Veldbloempad-Silene

Het Veldbloempad is een fietspad waarop de fietser voorrang heeft op de kruising met de Silene, een wijkontsluitingsweg. Het is bekend dat hier structureel harder gereden wordt dan toegestaan. Om de automobilist beter te attenderen op de nadering van de kruising is er onlangs een verkeersbord verplaatst. Onderzocht wordt of er aanvullende maatregelen mogelijk zijn.

Rolklaver

Ook op de Rolklaver wordt vaak te hard gereden. Buurtbewoners pleiten voor fysieke maatregelen maar willen ook zelf acties vanuit de buurt, school en wijkvereniging ondernemen. De gemeente heeft inmiddels contact opgenomen met de wijkvereniging en gaat gezamenlijk bekijken wat de mogelijkheden zijn om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Gedrag en overleg

Veel van wat er in het verkeer gebeurt heeft uiteindelijk te maken met gedrag. Gedrag kan beïnvloed worden, bijvoorbeeld met drempels en wegversmallingen, maar uiteindelijk is de weggebruiker zelf verantwoordelijk. Het zou mooi zijn dat de weggebruiker inziet wat te hard rijden in woonwijken teweeg brengt. Wanneer daar een omslag in bereikt kan worden, zijn we op de goede weg.

De gemeente heeft inwoners nodig om tot een verkeersveilige wijk te komen en gaat dan ook in gesprek met de wijkvereniging. De gemeente staat open voor initiatieven die er toe kunnen leiden dat het op de weg veiliger wordt. “Laten we de handen ineen slaan voor een verkeersveilig Kampen!” aldus de Gerrit Jan Veldhoen, wethouder verkeer.


 

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 39861673

 

 


Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*