Gemeente Kampen uit zorgen over uitbreiding vliegveld Lelystad

B&W sturen kamerleden brief met vragen over aanvliegroutes

De gemeente Kampen heeft haar zorgen geuit bij Tweede Kamerleden over de geplande uitbreiding van vliegveld Lelystad. In een schrijven aan alle woordvoerders van de Tweede Kamerfracties die belast zijn met dit dossier, laat het college van B&W weten dat er nog diverse vragen leven bij de gemeente en bij haar inwoners. Deze vragen hebben voornamelijk betrekking op de aanvliegroutes die deels over Kamper grondgebied gepland staan.

vliegveldlelystadDe gemeente erkent het economisch belang van uitbreiding van de luchthaven, maar maakt zich tegelijkertijd zorgen over de milieu- en geluidseffecten die te verwachten zijn. Milieuwethouder Geert Meijering: “Wij delen de zorgen van onze inwoners als het gaat om mogelijke overlast van vliegverkeer boven de gemeente Kampen, als de luchthaven van Lelystad in de toekomst een deel van de groei van Schiphol moet overnemen. We roepen met dit schrijven de kamerleden op om onze vragen mee te nemen in het Tweede Kamerdebat over het luchthavenbesluit dat aanstaande donderdag plaatsvindt.” Een van de vragen die gesteld is, is bijvoorbeeld of ook bevorderd wordt dat op adresniveau een indruk kan worden gekregen van de geluidseffecten van de voorgestelde vliegroutes.

Afgelopen maandag is ook een vertegenwoordiging van het college van B&W aanwezig geweest in Zwolle bij een informatiebijeenkomst van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Hier werden de plannen en de procedure rondom het luchthavenbesluit toegelicht.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*