Gemeente Kampen verbaasd over voorstel wijziging vliegroutes

De gemeente Kampen heeft met verbazing kennis genomen van het nieuws dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een routewijziging heeft voorgesteld voor vliegroutes vanaf vliegveld Lelystad. De nieuw voorgestelde routes liggen dichter bij woongebieden in de gemeente Kampen en zijn daarmee voor de gemeente ongunstig.

Op dit moment loopt er een zienswijzeprocedure over het ontwerpluchthavenbesluit Lelystad Airport. De vliegroutes zijn indirect onderdeel van de procedure, maar met de nu voorgestelde routewijziging is geen rekening gehouden. Een wijzigingsvoorstel tijdens de zienswijzeprocedure zonder afstemming met alle betrokkenen past niet bij een open, transparant en zorgvuldig proces. De gemeente Kampen heeft daarom om opheldering gevraagd bij het ministerie. Daarnaast dient de gemeente een zienswijze in over de voorgestelde wijziging.

Het voorstel voor de routewijziging blijkt het resultaat van overleg met de gemeenten Elburg, Hattem, Heerde en Oldebroek. De gemeente Kampen is niet bij dit overleg betrokken en niet over het voorstel geïnformeerd. De gemeente Kampen wacht de informatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat af. Op basis daarvan bekijkt de gemeente welke vervolgstappen richting het ministerie worden gezet.

De zienswijze van de gemeente Kampen volgt op een gezamenlijke zienswijze van de provincie Overijssel en 15 Overijsselse gemeenten (waaronder de gemeente Kampen) eerder deze week. Het uitgangspunt van de gezamenlijke zienswijze is dat de indeling van het luchtruim moet worden herzien, voordat Lelystad Airport wordt geopend. De nu voorgestelde routewijziging heeft voor de gemeente Kampen een dusdanig negatief effect, dat de gemeente zich genoodzaakt ziet om een extra zienswijze in te dienen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*