Gemeentelijk optreden bij ontrechting en rechtsherstel Joodse inwoners onderzocht

348

Een historisch onderzoek uitgevoerd door prof. dr. Maarten Duijvendak in opdracht van de gemeente Kampen onderzocht het gemeentelijk optreden bij ontrechting en rechtsherstel van Joodse inwoners tijdens en na de Tweede Wereldoorlog.

De gemeente neemt de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek over en zal samen met andere partijen uitvoering geven aan het behoud van de herinnering aan de Joodse inwoners.

Belangrijkste conclusies tonen aan dat de gemeentebesturen meewerkten aan de bezettermaatregelen, maar de rol varieerde van grijstinten tot pro-Duits. De gemeente Kampen kocht een perceel van een Joodse eigenaar tijdens de oorlog, maar was traag en ongevoelig voor nabestaanden tijdens het rechtsherstel.

Het onderzoek resulteerde in aanbevelingen, zoals het behoud van archiefmateriaal, het plaatsen van struikelstenen en het markeren van herdenkingsplekken, die het college van B&W van plan is uit te voeren.