GroenLinks en CDA motie tegen windmolens langs N50

windmolens

In de raadsvergadering van 24 oktober nam GroenLinks met het CDA het initiatief tot een motie tegen een viertal windmolens langs de N50 in Oldebroek, pal tegen de gemeentegrens met Kampen. Menigeen zal nu de wenkbrauwen fronsen. Is GroenLinks tegen windmolens? Dat zit zo…

GroenLinks vond en vindt verduurzaming van onze energievoorziening van groot belang. We willen minder energie uit kolen en geen kernenergie. We kiezen voor meer ‘hernieuwbare energie’ uit wind, zon, water of biomassa en voor energiebesparing. Windenergie is in de ogen van GroenLinks een onlosmakelijk onderdeel van een meer duurzame energievoorziening.

Maar er is meer. GroenLinks hecht óók aan de natuur en landschap en beschermt trekroutes van vogels en de openheid die zo kenmerkend is voor het Nationaal Landschap IJsseldelta. En uiteraard willen we ook rekening houden met belangen van omwonenden.

Soms zitten die belangen elkaar in de weg. “Moderne windmolens zijn geen strooigoed”, betoogde raadslid Niels Jeurink donderdagavond om ook de landschappelijke gevolgen van plaatsing van windmolens te benadrukken en om aan te geven dat GroenLinks geen windmolens verspreid in het landschap wil.

Jeurink: “GroenLinks kiest dus nadrukkelijk wél voor windenergie, maar niet op elke plek. We kiezen voor geclusterde opstellingen in windmolenparken. Plekken waar natuur en landschap weinig wordt geschaad en waar de opbrengst van de windmolens toch voldoende is. Elke provincie heeft daarvoor locaties aangewezen. In Overijssel zijn dat Dalfserveld en Bruchterveld. Misschien zijn er daarnaast mogelijkheden op grote bedrijventerreinen.”

De gemeente Oldebroek brengt een plan in procedure dat pal tegen haar grens (met Kampen) ligt. Het ging om een plan voor slechts vier molens. Vier molens op korte afstand van het nationale landschap IJsseldelta, in een gebied ook waarvan Vogelbescherming Nederland al eens aangaf daar liever geen windmolens te zien, om schade aan vogels te voorkomen. GroenLinks is tegen windmolens op deze plek. We kiezen hier voor natuur en landschap en geven daarmee ook gehoor aan zorgen over lawaai en slagschaduw die leven bij de bewoners van Zalk.

De motie is met steun van zes andere partijen aangenomen. De raad brengt per brief aan de provincie Gelderland de bezwaren tegen deze windmolens aan de gemeentegrens over.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*