Openbare hoorzitting Handhavingsverzoek Werkgroep Zwartendijk

Iedereen is woensdag 15 april welkom in het stadhuis om 16u30

De Bezwarencommissie van gemeente Kampen hoort op dat tijdstip Stichting Werkgroep Zwartendijk over de vraag of de Werkgroep wel of niet ”belanghebbende” is in het handhavingsverzoek dat in maart door gemeente Kampen werd afgewezen (zie onderaan). De hoorzitting is openbaar en pers, vrienden van de Zwartendijk en andere belangstellenden worden uitgenodigd bij de uitspraak aanwezig te zijn.

Werkgroep Zwartendijk KampenNa de uitspraak van de Raad van State op 11 februari jongstleden is het gebied tussen de IJsel en het Drontermeer stevig op de schop gegaan. Volgens de aannemer en de provinciale opdrachtgever worden er uitsluitend ”omkeerbare activiteiten” uitgevoerd. Wie in het bypassgebied kijkt, en beseft dat het deels om Natura 2000-gebied gaat, beleeft dat toch anders. Er wordt gegraven en vernield, de weilanden staan vol met zwaar materieel en kievietsnesten werden leeggehaald door een bedrijf dat gespecialiseerd is in het ”broedvrij houden van (toekomstige) broedterreinen”. Het bedrijf wordt ingehuurd door aannemerscombinatie Isaladelta. Op dit kaartje staan de specifieke en geschonden Natura 2000-gebieden aangegeven.

Natura 2000 Werkgroep Zwartendijk Kampen•  Het bezwaar is een reactie op een besluit van het College van B&W op 10 maart jl.
Lees (klik aan) hier het nieuwsbericht.
• Centurion gaf in februari in zijn column een overzicht van de situatie:
(klik aan) Bypass en Reevedorp
• Mister M gaf in het slot van zijn Krabbels een Paaspersiflage op de situatie:
(klik aan) Waar te zoeken?
voorvaargeul

 

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*