Kampen nog niet klaar voor horeca-boulevard

ijsselkade-heutsz-2

 

Kampen kan met de organisatie van de Hanzedagen in juni 2017 een belangrijke stap kan maken in het promoten van de Hanzestad Kampen. Gemeente Belang Kampen is van mening dat Kampen ook nadien aantrekkelijk moet blijven voor het toerisme. Een belangrijke schakel in het promoten van Kampen is de binding met het water van de IJssel.

“Om deze binding ten volle te kunnen benutten is het noodzakelijk dat toeristen zich vrij langs en op het water kunnen bewegen en dat horeca een kans krijgt om direct aan het water toeristen te bedienen. Daarom is het volgens ons nodig dat een deel van de IJsselkade in de zomermaanden een boulevard achtig karakter krijgt.”

GBK heeft middels een motie het college verzocht in het verkeerscirculatieplan voor Kampen op te nemen dat de IJsselkade benedenstrooms (tussen Vispoort en Hagenpoort) in de maanden juni, juli en augustus tussen 10:00 uur en 04:00 uur volledig zal zijn afgesloten voor alle gemotoriseerde verkeer (incl. lijnbussen). Hierdoor krijgen de ondernemers de ruimte om (horeca) activiteiten te ontplooien in dezelfde ruimte om zo Kampen aantrekkelijker te maken voor toeristen en Kampen ook op die wijze een aantrekkelijker verblijfplaats te maken.

De meerderheid van de gemeenteraad was er op dit moment nog niet aan toe, wat er toe leidde dat de motie niet werd aangenomen. Wel zijn  de partijen van mening dat er iets moet gebeuren, alleen weet men nog niet wat. GBK: “Na de Hanzedagen van 2017 komen wij hier zeker op terug!”


 

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 39861673