Informatiebijeenkomsten Gemeente Kampen

Prestatieafspraken met corporaties en Bolwerk Buitenwacht.

Vanavond zijn er twee informatiebijeenkomsten in de raadszaal van het Stadhuis. De bijeenkomsten komen in de plaats van de vergadering Bestuur en Middelen die vanwege te weinig aangeboden onderwerpen niet doorgaat. De informatiebijeenkomsten zijn openbaar.

Prestatieafspraken met corporaties
Tijd: van 19.30 – 21.00 uur in de raadzaal

De Woonvisie is op 7 juli 2016 door de gemeenteraad vastgesteld. Naar aanleiding daarvan maakt het college prestatieafspraken met de corporaties. Met name het onderdeel 20% sociale huurwoningen was een discussiepunt tijdens de raadsbehandeling. Vanavond licht mw. H. Selles-Heikoop (beleidsmedewerker wonen) samen met de corporaties de inhoud van deze prestatieafspraken toe.

De prestatieafspraken zullen eind 2016 ter informatie aan de gemeenteraad worden aangeboden.

Bolwerk Buitenwacht
Tijd: van 21.00 – 22.30 uur in de raadzaal

De raad wordt actief geïnformeerd over de voortgang van het organische gebiedsproces. Daarnaast wordt een mogelijk toekomstbeeld aan de hand van een schetsontwerp voor de locatie Buitenwacht behandeld en wordt inzicht gegeven in de faseringsmogelijkheden van dit ontwerp met kostenindicatie.

De volgende stap is dat het college een voorstel aan de raad voorlegt om de eerste fase van het deelgebied Buitenwacht e.o. her in te richten.


 

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 39861673