Kampen marketing op eigen benen met stichting

Kampen

Op 31 maart 2014 lanceerde de gemeente Kampen de nieuwe logo’s voor de marketing van de stad en de Internationale Hanzedagen 2017. Tevens werd de kwartiermaker citymarketing aangesteld die een aantal zaken moest voorbereiden.

Op korte termijn wordt de citymarketing overgedragen aan de stichting Kampen Marketing. Het college luidt hiermee een nieuwe fase in van de marketing van de stad.

Sinds maart 2014 is kwartiermaker Citymarketing Michel Buhrs aangesteld. De taak van deze kwartiermaker was om een nieuwe (publiekprivate) organisatie voor te bereiden en de rol van bestaande organisaties daarin. Daarnaast het oprichten van deze organisatie en het samenstellen van een bestuur. Tegelijkertijd moest een sluitende (publiekprivate) begroting met bijpassende dekkingsvoorstellen worden gemaakt voor de exploitatie van de citymarketingorganisatie. Ook het creëren van draagvlak voor de citymarketingstrategie en communicatiemiddelen, plus het opzetten en deels uitvoeren van een campagne was onderdeel van zijn takenpakket.

Nieuw hoofdstuk
Met het afronden van de kwartiermakersfase gaat de marketing van de stad een nieuw hoofdstuk in en komt de marketing van de stad in handen van de Kamper samenleving. Hiervoor is de stichting Kampen Marketing in oprichting. Over de precieze invulling van de stichting Kampen Marketing zijn diverse discussies gevoerd met college en stuurgroep. Uiteindelijk is gekozen voor de variant: ‘Sterk stichtingsbestuur op afstand’. In deze variant is er een bestuur met sterke bestuurders vanuit een aantal grote partijen in Kampen, of met belangen in Kampen. Zij committeren zich voor langere tijd aan de stichting en zijn in staat op langere termijn te kijken wat goed is voor de marketing van Kampen. Het bestuur heeft een bestuursfunctie, geen hands on functie. Ze werkt dus niet mee aan de uitvoering van de citymarketing, maar bepaalt de strategie, bewaakt de financiën en de voortgang van het jaarplan. Daarbij zet ze haar netwerk in en sluit coalities.

Marketing kader
Naast het oprichten van een stichting heeft het college ook het strategisch plan Kampen Marketing vastgesteld. Daarbij stemt het college tevens in met het proces van overhevelen van het budget voor citymarketing en het evenementenbudget aan de nieuwe stichting. De gemeenteraad van Kampen wordt geïnformeerd door middel van een informatienota. De inwoners en ondernemers worden via een informatieavond op 28 april bijgepraat.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*