Kampen ondertekent klimaatverklaring

Meerderheid in Gemeenteraad voor motie van GroenLinks

De gemeenteraad van Kampen heeft donderdag tijdens de raadsvergadering besloten zich aan te sluiten bij het Klimaatverbond Nederland en de Klimaatverklaring te ondertekenen.

Het initiatief van het “Klimaatverbond Nederland” is een oproep voor een daadkrachtig, lokaal, nationaal en mondiaal klimaatbeleid, kortweg de ‘Klimaatverklaring’.
Deze verklaring was al ondertekend door wethouders uit diverse gemeenten in de regio Zwolle en door alle provincies. De handtekening van de wethouder Duurzaamheid van Kampen ontbrak nog, aldus demotie.

GroenLinks is van mening dat het in ons aller belang is om de opwarming van onze atmosfeer tot maximaal 2 graden te beperken. Ook de gemeente Kampen heeft een eigen verantwoordelijkheid op het gebied van (lokaal) klimaatbeleid en daarom mag een handtekening van de gemeente Kampen niet onder de verklaring ontbreken.

niels-jeurink

Niels Jeurink donderdagavond in de gemeenteraad:
“Het is bijna zover. In Parijs wordt op de wereldwijde Klimaatconferentie gesproken over maatregelen die onze atmosfeer minder moeten opwarmen. Het gaat om maatregelen die nodig zijn om onze aarde op een goede manier door te geven aan de generaties die na ons komen. Dat gaat niet vanzelf, we moeten daar veel voor doen.
In de ‘klimaatverklaring’ geven tal van overheden, waaronder de gemeenten Zwolle en Noordoostpolder en de provincie Overijssel, aan dat zij als overheid in 2030 geen broeikasgassen meer zullen produceren en dat zij uiterlijk in 2050 klimaatneutraal willen zijn. Die overheden, het zijn er inmiddels vele tientallen, vormen samen de klimaatcoalitie.
Met deze motie, die wij indienen samen met D66, SP en pvdA, roepen wij de gemeente Kampen op zich ook bij dit initiatief van het klimaatverbond aan te sluiten.

Wij zien goede mogelijkheden voor een klimaatneutraal Kampen. Ons beleid zou daar tenminste op gericht moeten zijn. Dat betekent onder meer dat de gemeente kritisch kiest als het gaat om vervoersbeleid, omgaan met gebouwen, verlichting en het gebruik van duurzame energiebronnen in plaats van olie en gas.
Als je daar bewust mee omgaat en klimaat consequent betrekt bij de bedrijfsvoering, vervanging/verbouwing van bijvoorbeeld gebouwen of vervoer dan is nul broeikasgas in 2030 en klimaatneutraal in 2050 mogelijk.”

GroenLinks is blij met de raadsbrede steun voor de motie. Jeurink: “Klimaatneutraal zijn is simpelweg: geen schade toebrengen aan het klimaat en als je dat toch doet die schade compenseren. De tijd dringt, dat wordt steeds duidelijker. Hiermee geeft de raad het signaal dat Kampen niet achter mag blijven als het gaat om klimaatmaatregelen. De aansluiting bij het klimaatverbond is een goede stap vooruit. Nu komt het aan op de uitvoering.”

klimaattop

Liveblog: klimaattop.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*