Kampen Sociaal wil opheldering bouwplannen Parallelweg

De fractie van Kampen Sociaal wil opheldering van het college waarom ze in kon stemmen met bouwplannen aan de Parallelweg 1 en 2. Tegen het advies in van haar eigen ambtenaren en de provincie Overijssel heeft het vorige college op de laatste week van haar zittingstermijn goedkeuring gegeven voor de ontwikkeling van woningbouw in dit gebied. De betreffende bouwplannen zijn in strijd met de gebiedsvisie Dorpsrand IJsselmuiden.

Fractievoorzitter Richard Boddeus is zeer verbaasd over de gang van zaken: ‘Vorige week werden we onaangenaam verrast door het bericht dat de provincie een duidelijk nee had uitgesproken rondom de plannen voor de Parallelweg. De gemeenteraad is niet actief geïnformeerd, de bestemmingsplanprocedure is inmiddels in gang gezet.’

Ook het moment waarop het college toestemming heeft gegeven is opmerkelijk volgens Boddeus: ‘In de laatste week van het vorige college heeft ze ingestemd met een voorstel waarover een negatief advies is gegeven door alle betrokken partijen en dit toch willens en wetens in procedure gebracht.’

De ontwikkeling aan de Parallelweg gaat niet zonder slag of stoot. Al jaren lang is woningbouw op deze locatie een heikel punt omdat in de beginfase bewoners en gemeente tegenover elkaar stonden.


 


Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*