Kampen werkt met betrokkenen aan nieuw beleid voor mantelzorgers

zorg

De veranderingen in de zorg, zorgen ervoor dat mensen langer thuis blijven wonen. Dit vraagt meer van de omgeving van zorgvragers. Ook de rol van mantelzorgers en vrijwilligers bij de ondersteuning wordt steeds groter. Daarom is landelijk een model ontwikkeld op de vier doelen voor mantelzorgondersteuning: Vinden, Versterken, Verbinden en Verlichten. De gemeente Kampen sluit hierop aan bij de ontwikkeling van haar lokale mantelzorgbeleid.

Inmiddels is in Kampen een mantelzorgscan uitgevoerd op basis van het huidige beleid van de gemeente en gesprekken met mantelzorgers, steunpunt mantelzorg van SWiK (Stichting Welzijn in Kampen) en beleidsmedewerkers en consulenten van de gemeente. Doel van de scan is te achterhalen wat de gemeente op het gebied van mantelzorgondersteuning al (goed) doet, wat nog blijft liggen en op welke manier mantelzorgers beter ondersteund en gewaardeerd kunnen worden. De uitkomsten van de scan worden op dit moment verwerkt.

De gemeente Kampen vindt het belangrijk om ook mantelzorgers zelf te betrekken bij het verbeteren van het mantelzorgbeleid. Het Cluster Mantelzorg van de Adviesraad Maatschappelijke Ondersteuning heeft daarom een werkgroep met mantelzorgers opgericht. Met deze werkgroep en de gemeente wordt op basis van de uitkomsten van de mantelzorgscan bekeken op welke manier mantelzorgondersteuning en waardering verbeterd kan worden. Dit wordt beschreven in een gezamenlijk gedragen toekomstagenda.

Wethouder Eibert Spaan: “Namens het college wil ik uitdrukkelijk mijn waardering uitspreken voor de actieve rol van de mantelzorgers. Zij zijn, ondanks hun zorgtaken, bereid om tijd vrij te maken en actief mee te werken aan het nieuwe mantelzorgbeleid.”

Uit de gesprekken met de mantelzorgers kwam onder andere naar voren, dat het eerder en nadrukkelijker betrekken van zorgaanbieders meerwaarde kan opleveren. Daarom zullen ook zij vroegtijdig worden betrokken bij de ontwikkeling van het nieuwe beleid. Hebben zij wel voldoende zicht op mantelzorgers en spelen zij in op de rol van die mantelzorgers?

In september wordt er een brede bijeenkomst voor inwoners en maatschappelijke organisaties georganiseerd waarin de werkgroep de concept toekomstagenda zal presenteren. In deze bijeenkomst wordt ook met de aanwezigen in gesprek gegaan over het thema en de aanvullingen die zij nog hebben op de toekomstagenda.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*