Kampen wil gemeentelijke panden verkopen

wapen_KampenKampen wil een kwart van alle gemeentelijke panden afstoten. Dat blijkt uit het accommodatieplan “Kiezen voor Kracht”. Om te kunnen starten met de verkoop stelt het college voor om een krediet van 50.000 euro beschikbaar te stellen. Zo wil Kampen de voorbereidende werkzaamheden voor het accommodatieplan kunnen dekken. “Door tijdig in te spelen willen we verpaupering, rentederving en leegstand van panden voorkomen”, aldus wethouder Martin Ekker.

Zo komen de bibliotheek en Hoornbeek College binnenkort leeg te staan. Per te verkopen object kunnen makelaars zich inschrijven. Momenteel heeft de gemeente Kampen 199 gebouwen in eigendom, die een WOZ-waarde van ruim 150 miljoen euro vertegenwoordigen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*