Kampen “wil schaliegasvrije gemeente zijn”

Foto van auteur

schaliegasDe gemeenteraad van Kampen heeft dankzij een motie van Groen Links aangegeven een schaliegasvrije gemeente te willen zijn. De motie kreeg in eerste instantie weinig steun, maar na een korte schorsing van de vergadering, onderhandelingen, en lichte aanpassingen gingen CU,  CDA, PvdA, D66, SP, en gedeeltelijk GBK uiteindelijk akkoord.

Schalie- of steenkoolgas zijn gassen die zich in de poriën van harde bodemlagen bevinden. Deze gassen zijn daardoor moeilijker te winnen dan gas in een gasbel. Om het gas te winnen, is het vaak nodig om de bodemlaag te fracken. Fracken komt van de term “hydraulic fracturing”. Dit is het onder grote druk injecteren van een mengsel van water, chemicaliën en zand, vanuit horizontale boorgangen in de bodemlaag.

Er zijn negatieve effecten van schalie- en steenkoolgasproefboringen en ‐winning te verwachten op het gebied van milieu, drinkwatervoorziening, geluid‐ en stankoverlast, vervoersbewegingen, landschap, natuur en volksgezondheid en de winning van schalie- of steenkoolgas kan bovendien leiden tot aardbevingen.

HartVoorBurkina

Gerelateerde Berichten

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: