HartVoorBurkina

Kamper Koggezangers in zwaar weer, maar er is hoop op herstel

Foto van auteur

Door de lange stilstand van de repetities en optredens van het shantykoor door corana en door langdurige ziektes en enkele sterfgevallen van koorleden zag het er voor de toekomst van de Koggezangers somber uit. Komt nog bij dat een viertal bestuursleden gaat stoppen. Alle vier met daarvoor persoonlijke omstandigheden.

Vorig jaar bestond het goed bekende koor met de voortreffelijke dirigente Joke van Tent 25 jaar. Door corona ging de jubileumvaartocht met de Veerman van Campen niet door. En nu dreigde zelfs het voortbestaan van de Koggezangers.

Op de ledenvergadering van 7 maart in de hen welbekende Taveerne op de Koggewerf was het voor de meesten weer een bijzondere ontmoeting sinds lange tijd. De problemen werden besproken. Er melden zich tijdens de vergadering twee nieuwe bestuursleden. Wat de financiële problemen betreft wordt er overleg gepleegd met de betreffende instanties, zoals met de St. Kamper Kogge over de huur van de Taveerne voor de repetities.

Een aantal leden sprak dat we alles uit de kast moesten halen om opheffing van dit unieke koor te voorkomen. Het leidde tot een stemming. Alle 18 aanwezigen waren voor het voortbestaan van hun koor. Met een paar afwezige leden lijkt het erop dat het koor met een twintigtal zangers verder kan gaan. Dirigente Joke van Tent hield ook een warm pleidooi voor behoud van het koor. ‘ We zingen op hoog niveau met haast alle songs drie- of vierstemmig. En we hebben ook prima muzikanten,’ aldus Joke. Een extra accordeonist zou welkom zijn. Uiteraard zijn nieuwe zangers van harte welkom.

Geïntereseerden kunnen zich melden bij Piet Bredewold. Mailadres: pieterbredewold@hotmail.com of tel. 06 14917495.

 

Gerelateerde Berichten

Plaats een reactie