Klokkenoverzicht maakt verspreiding klokken Geert van Wou inzichtelijk

Een jaar lang werkte cultuurZIEN aan een website met informatie over de belangrijkste Europese klokgieter: Geert van Wou uit Kampen (ca. 1450 – 1527). Uitgangspunt was het proefschrift dat dr. C.N. Fehrmann in 1956 schreef over de Kamper klokgieters, hun verwanten en leerlingen. Doel was het op een digitale kaart inzichtelijk maken van het werkgebied van Geert van Wou de oude. Onderweg werd zo veel extra informatie gevonden, dat besloten werd een een website te vullen met informatie over Geert Van Wou.

De website over Geert van Wou is voorzien van een ”klokkenoverzicht”, waarop alle steden met klokken van Geert van Wou de oude zijn aangegeven. Deze spreiding laat in Duitsland een merkwaardige leegte zien in de landsdelen direct langs de Nederlandse grens. Dit kan waarschijnlijk verklaard worden uit het feit dat hier leerlingen van Geert van Wou werkzaam waren; de meester liet dit gebied aan zijn leerlingen over. Volgens Geert van Wou zelf hadden bijna alle klokgieters uit zijn tijd bij hem het vak geleerd. Toch was tot nu toe vrijwel onbekend wie zijn leerlingen geweest waren. Door onderzoek naar de Duitse klokken zijn verschillende leerlingen van Van Wou gevonden. Tot de bekendsten horen Hinrik van Campen (werkzaam in Lübeck), Wolter Westerhues (werkzaam in Münster) en Herman Vogel (werkzaam in Soest). Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kan Oudestraat 10a + b en 12 aangewezen worden als locatie voor de klok- en geschutgieterij van Geert van Wou de oude. Zoon en leerling Geert van Wou de jonge nam in 1527 de klokgieterij van zijn vader over en zijn klokgieterij was op deze locatie gelegen. Tot begin 17e eeuw bleef het complex in handen van nazaten van Geert van Wou de oude. Juist rond 1600 beleefde de Kamper klokgieterij een tweede bloeiperiode. In 1596 kreeg Hendrik Wolterz. Wegenwaert toestemming van de Kamper Raad om een schuur van het Catharinagasthuis in te richten als klok- en geschutgieterij. Zowel Hendriks broer Willem als zijn vader Wolter waren getrouwd met een klokgietersdochter. Broer Willem Wegenwaert met een dochter van Segewin Haitisern, leerling van Geert van Wou de oude en vader Wolter met een dochter van Wolter Westerhues, ook een leerling van Geert van Wou de oude. Zo blijkt ook de tweede Kamper klokgieterij in de traditie van Geert van Wou de oude te hebben gestaan.

Het klokkenoverzicht en overige informatie zijn te vinden op: www.geertvanwou.nl Nog wekelijks wordt aan de Geert van Wouwebsite verder gewerkt.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*