Livestream vergadering van de commissie Bestuur en Middelen

KampenOnline Live:

Vanaf 19.25 uur kun je meekijken met de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen vanuit het stadhuis in Kampen.

De jaarstukken 2015 staan op de agenda. De financiële positie van de gemeente Kampen gaat dus besproken worden. Een spannend onderwerp want deze is er niet beter op geworden. Het niet doorgaan van de bouw van het Reeve dorp aan de bypass, het niet bevaarbaar maken van de bypass en de tegenvallende exploitatie van de Koekoekspolder zouden het allemaal nog erger kunnen maken. Vanavond zullen hierover dus heel wat vragen aan de verantwoordelijke wethouder Ekker gesteld worden.

Bespreekstukken.
De volgende raadsvoorstellen worden besproken:
– Jaarstukken 2015
– eindevaluatie en vervolg pilot coffeeshop ‘t Keldertje

OPINIËRENDE ONDERWERPEN
– Opinienota intergemeentelijke samenwerking: kaderstelling en overzicht;
– Opinienota actualisering evenementenbeleid;


Informatieve onderwerpen

– Informatienota evaluatie jaarwisseling 2015 / 2016 Open/Sluit


Hamerstukken.

– Raadsvoorstel vaststellen begrotingswijziging

Twitter-iconWij willen graag je mening horen. Praat mee op twitter onder hashtag #grkampen