Livestream vergadering commissie inwoners

KampenOnline Live

Twitter-iconWij willen graag je mening horen. Praat mee op twitter onder hashtag #grkampen

Vanaf 19.25 uur kun je meekijken met de vergadering commissie inwoners vanuit het stadhuis in Kampen.

De volgende raadsvoorstellen worden besproken:
– beschikbaar stellen krediet vervangende huisvesting basisschool De Trekschuit;
– kleedkamerbeleid;
– koers uitvoering Participatiewet / Wsw in Kampen en Dronten.

OPINIËRENDE ONDERWERPEN
– Opinienota reactie commissie op voorgestelde doorontwikkeling Kamper Kracht in Actie.

HAMERSTUKKEN
Raadsvoorstellen
– aanpak harmonisatie peuterspeelzaalwerk;
– zienswijze programmabegroting 2017 en meerjarenraming 2018 – 2020 GGD IJsselland.