Meepraten over de zondagopenstelling van supermarkten in Kampen

De commissie zondagverkenning nodigt Kampenaren van harte uit om mee te praten over een eventuele zondagopenstelling van supermarkten in de gemeente. Op dinsdag 5 en woensdag 20 maart organiseert de commissie daarvoor een open dialoog. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen aanwezigen met elkaar in gesprek gaan over het onderwerp. Ook organiseert de commissie zogenaamde ‘speeddialogen’ op zaterdag 9 en 23 maart. Kampenaren kunnen dan in gesprek met een lid van de commissie hun mening geven over het onderwerp.

U bent van harte uitgenodigd om mee te praten en bij te dragen aan de discussie over de vraag of supermarkten in Kampen open mogen op zondagen. De agenda hiervoor is als volgt:

Open dialogen:
Dinsdag 5 maart van 19.30 tot 22.00 uur | Locatie: Stadskazerne, Oudestraat 216 te Kampen
Woensdag 20 maart van 19.30 tot 22.00 uur | Locatie: Stadskazerne, Oudestraat 216 te Kampen
Er is ruimte voor maximaal 100 deelnemers per bijeenkomst. Vol is vol.

1 op 1 ‘Speeddialogen’ met commissieleden:
Zaterdag 9 maart van 10.30 tot 12.00 uur | Locatie: Stadsgehoorzaal, Burgwal 84 te Kampen én Schoolfoyer | ingang zijde Nieuwe Markt
Zaterdag 23 maart van 13.30 tot 15.00 uur | Locatie: Het Kulturhus Sonnenburgh te IJsselmuiden én ASCW, Laanzicht 17, 1e verdieping
Er is gelegenheid voor maximaal 75 speeddialogen van 5 minuten in volgorde van aanwezigheid.

Moet ik me aanmelden voor de bijeenkomsten?
Aanmelden voor deze bijeenkomsten is niet nodig. Kunt u niet deelnemen, maar wilt uw wel uw mening geven? Vul dan de enquête in. Voor het eventueel vooraf inbrengen van bespreekpunten kunt u een email sturen naar zondagverkenning@kampen.nl. De commissie zondagverkenning neemt dan in overweging om uw bespreekpunten te agenderen.

Voor wie is het?
Iedereen is uitgenodigd om mee te doen aan de dialoog over een eventuele zondagopenstelling van supermarkten in de gemeente Kampen. De commissie organiseert deze dialogen om perspectieven en meningen zo goed mogelijk te inventariseren, te verkennen en op te tekenen. Een eerste verkenning wordt gedaan met een open enquête. Bij de verwerking daarvan wordt voornamelijk gekeken naar de inhoudelijke onderbouwing van de antwoorden. De commissie is blij met alle serieuze bijdragen die zij via deze peiling ontvangt en wil de uitkomsten bespreekbaar maken, toetsen en aanvullen tijdens de open dialoog en speeddialogen.

Waarom doet de commissie dit?
De commissie vindt het belangrijk dat ieders mening, beleving en emotie gehoord en opgetekend kan worden. Ook ideeën en suggesties over hoe we in Kampen om kunnen gaan met een zondagopening, of juist niet, zijn van harte welkom. Het gaat erom dat het onderwerp breed wordt besproken en het begrip hierover wordt gedeeld. De verkregen inzichten worden door de commissie gedocumenteerd en verwerkt in een verslag. Dat wordt een zo rijk mogelijke beschrijving van standpunten, argumenten, meningen. De commissie zal ook beschrijven hoe het begrip over het onderwerp in het proces is ontwikkeld en gemeenschappelijk is gemaakt. De dialogen zijn daarvoor belangrijk. Meningen kunnen immers wijzigen wanneer afwijkende argumenten en andere standpunten worden aangedragen. In dit hele proces oordeelt en adviseert de commissie niet. Haar taak is beperkt tot het verduidelijken, stimuleren, vastleggen van het gesprek. Het is vervolgens aan de Kamper gemeenteraad om de verkregen inzichten te betrekken bij de besluitvorming.

Gesprekken met specifieke groepen
Naast de open dialoog en de ‘speeddialoog’ houdt de commissie zondagverkenning eind maart en begin april in totaal vier gesprekken met specifieke groepen. De genodigden ontvangen daarover bericht.

Communicatie
De commissie zondagverkenning wil zoveel mogelijk communiceren via weekblad De Brug en via de website van de gemeente Kampen, onder http://www.kampen.nl/zondagverkenning

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*