Misrekening vertraagt bouw parkeerdek Buitenhaven

Kosten nemen toe en oplevering voor Hanzedagen 2017 onzeker

Nadat vertraging door de vondst van een unieke sluis is opgeheven door de historische uitwateringsluis te slopen, is er een nieuwe verrassing aan het licht gekomen dat de bouwplanning in gevaar brengt. Bij berekeningen voor de constructie van het parkeerdek aan de Noordweg in Brunnepe is een rekenfout gemaakt. Tot nu toe liep het bouwschema volgens planning maar de kosten lopen op en het is nog onduidelijk of de geplande opleveringsdatum van mei 2017 wordt gehaald door een verkeerde aanname van het grondwaterpeil.

Misrekening grondwaterpeil
Bij de constructieberekeningen was ingenieursbureau RoyalHaskoning DHV uitgegaan van een gemiddelde grondwaterstand 1m40+NAP. Bouwbedrijf Hegeman ging hiermee niet akkoord omdat als uitgangspunt voor de constructie en het ontwerp een veilige parkeergarage geldt met een levensduur van 50 jaar. De gemeente wil er zeker van zijn dat er ook op de lange termijn geen wateroverlast kan optreden in de parkeergarage en daarom moet er rekening worden gehouden met een maximale grondwaterstand van 2m10+NAP. Dit niveau is bepaald aan de hand van alle beschikbare informatie uit grond- en saneringsonderzoeken en de zomerbedverlaging. Op advies van RoyalHaskoning DHV wenst de gemeente deze maximale grondwaterstand als maatgevend te hanteren.

parkeerdek Buitenhaven

Onverwachte verontreiniging
Door deze rekenfout lopen de kosten op voor de parkeergarage aangezien de gecorrigeerde berekening meer palen, beton en toerit zal vragen. Eerder waren al meerkosten ontstaan doordat er meer vervuiling dan verwacht aan de oppervlakte kwam bij de graafwerkzaamheden, de sanering van het terrein en het verleggen van kabels en leidingen. Er werd kolengruis, teerresten, vloeibaar teer en teerzand aangetroffen met een dusdanige verontreinigingsgraad dat afvoeren naar een reiniger in de regio niet volstond. Een deel sterk teerhoudend materiaal moest naar ATM in Moerdjk afgevoerd worden. Richting de voormalige gracht en langs de Oranjesingel bevond zich teerhoudend materiaal, dat ingenomen  is. De Hagen bleek schoon en wordt dus niet opengebroken en ontgraven.

Kosten en planning onzeker
De kosten voor materiaal, transport en opruimen zijn nog niet bekend evenmin als de plankosten die al oplopen door onder meer gevoerde procedures en het extra archeologisch onderzoek voor de sluis. Voor omwonenden zijn extra maatregelen genomen, een wens die al op een eerdere informatieavond kenbaar werd gemaakt (zie onderaan). Aan de Oranjesingel zijn trillingsmeters geplaatst na klachten over onder andere het vrachtverkeer. De gemeente vertrouwt er nog steeds op dat de planning gehaald wordt en dat de parkeergarage  tijdens de Hanzedagen 2017 functioneert en de omgeving toonbaar is.

parkeerdek Buitenhaven

Zie ook:
Kordate sloop sluis verbijstert velen (oktober 2016)
Gemoederen lopen op over parkeergarage Buitenhaven (augustus 2016)
Nieuwbouw parkeergarage Buitenhaven (juli 2016)
Loopt Brunnepe onder water? (oktober 2015)


 

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 39861673

 

 


Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*