Opvang voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen

In totaal worden 60 alleenstaande minderjarige jongeren opgevangen verdeeld over 3 locaties.

De gemeente Kampen spant zich samen met woningcorporaties maximaal in om te voldoen aan de taakstelling voor de huisvesting van vergunninghouders (mensen met een verblijfsvergunning).
Daarnaast is de focus gericht op alleenstaande minderjarige vluchtelingen (amv) zowel met als zonder verblijfsvergunning.

Het Rijk legt gemeenten halfjaarlijks een taakstelling op voor de huisvesting van vergunninghouders. Voor Kampen is dat 61 vergunninghouders in de eerste helft van 2016 en 70 in de tweede helft van het jaar. In de periode van januari tot 20 april 2016 zijn er 28 vergunninghouders gehuisvest. De gemeente werkt samen met de woningbouwcorporaties om de verhoogde taakstelling te kunnen realiseren. Uitgangspunt is dat de wachttijden voor een huurwoning in Kampen voor andere doelgroepen niet verder op lopen.

Amv met verblijfsvergunning
De huisvesting van alleenstaande minderjarige vluchtelingen met een verblijfsvergunning wordt in Kampen geregeld door diverse organisaties waaronder Vitree. Wanneer deze jongeren 18 jaar worden, hebben zij recht op woonruimte en allerlei voorzieningen zoals iedere andere inwoner van Kampen. Op dit moment lopen er twee initiatieven voor de huisvesting van 14 jongeren in Kampen, waarvan 1 gerealiseerd is en 1 in voorbereiding is.

Amv zonder verblijfsvergunning
De opvang van alleenstaande minderjarige vluchtelingen zonder een verblijfsvergunning wordt geregeld door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) onder voogdijschap van de Stichting Nidos. Het COA zoekt in de gemeente Kampen 3 locaties waar per locatie maximaal 20 jongeren zonder status opgevangen kunnen worden. Het gaat om een nieuw opvangmodel van het COA waarbij er op korte afstand van een azc (in dit geval azc Dronten) opvanglocaties gerealiseerd worden. Op deze wijze is er meer maatwerk mogelijk voor deze kwetsbare doelgroep. Daarnaast kan het COA vanaf deze locaties ook gebruik maken van de voorzieningen die het azc biedt zoals onderwijs en begeleiding.

Het college van B&W kan zich vinden in het voornemen van het COA om in de gemeente Kampen in totaal 60 alleenstaande minderjarige jongeren op te vangen verdeeld over 3 locaties. Wanneer het COA een locatie op het oog heeft, dan wordt de locatie eerst voorgelegd aan het college van B&W.