zondag, mei 19, 2024

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR

HomeNieuwsIn overgangsjaar 2015 geen veranderingen voor jeugdzorgcliënten

In overgangsjaar 2015 geen veranderingen voor jeugdzorgcliënten

-

 

Regio IJsselland kiest voor geleidelijke overgang

Om vanaf 2015 de zorg voor jeugd zo goed mogelijk te continueren, kiezen de gemeenten in de regio IJsselland voor een geleidelijke stelselwijziging van de jeugdzorg, maar wel met een omvangrijke inhoudelijke vernieuwing er van. De bestaande contracten met jeugdzorgaanbieders worden voor twee jaar overgenomen, mits partijen voldoende bijdragen aan de beoogde transformatie. Zorgaanbieders krijgen de tijd om de vernieuwingen in de jeugdzorg door te voeren. De gemeenten kunnen op deze manier garanderen dat jeugdigen op de juiste zorg blijven ontvangen bij de door hen vertrouwde hulpverleners.

Jeugdwet

Gemeenten worden verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Het wetsvoorstel Jeugdwet is op 17 oktober 2013 door de Tweede Kamer aangenomen. Hierna behandelt de Eerste Kamer de Jeugdwet. Het is nog onduidelijk wanneer de Jeugdwet in de Eerste Kamer wordt behandeld. Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat op 1 januari 2015 de nieuwe Jeugdwet van kracht is.

Transitiearrangement

Voor een goede voorbereiding op de overdracht van de jeugdzorgtaken naar de gemeenten hebben de gemeenten in de jeugdzorgregio IJsselland en de zorgaanbieders afspraken gemaakt voor 2015 en 2016. Deze afspraken zijn opgenomen in het zogenaamde Transitiearrangement Jeugdzorg regio IJsselland.
Cliënten die vóór 1 januari 2015 zorg ontvangen, blijven deze zorg vanaf 2015 bij dezelfde jeugdzorgaanbieder ontvangen. Nieuwe cliënten in 2015 en cliënten die op 31 december 2014 op de wachtlijst staan voor hulp, kunnen eveneens rekenen op hulp bij huidige aanbieders. Dit geldt ook pleegzorgkinderen en voor de jeugdreclassering en jeugdbescherming. Voor de pleegzorg geldt geen maximale duur van de opvang en hulp.

Oog voor alle belangen

Gosse Hiemstra, wethouder jeugd gemeente Raalte: “Met deze transitie- en transformatieafspraken blijven we oog houden voor de belangen van de cliënt. Dit vinden we uitermate belangrijk. Bovendien benutten we de huidige kwaliteit van de zorg optimaal en bieden we organisaties voorlopige bestaanszekerheid. Huidige aanbieders krijgen een kans om zich te bewijzen en creëren we tijd om een relatie met elkaar op te bouwen. Gemeenten krijgen zo ook de tijd om op een verantwoorde manier ervaring op te doen met deze niet geringe, nieuwe taken en verantwoordelijkheden. Daarnaast beperken we hiermee de frictiekosten en kunnen we op een verantwoorde manier bezuinigen.”

Vernieuwingen in de Jeugdzorg

Het Regionaal Transitiearrangement heeft een looptijd van 2014 tot en met 2016. In 2014 worden al afspraken met zorgpartijen gemaakt over de beoogde transformatie jeugdzorg. Gemeenten gaan het jeugdzorgstelsel vernieuwen. Dat is nodig omdat gemeenten met een korting van 15% te maken krijgen van het huidige jeugdzorgbudget.
Zo wordt een groter beroep gedaan op de zelfredzaamheid van inwoners en het inzetten van het sociale netwerk. Bovendien gaan gemeenten de ondersteuning dichter bij inwoners organiseren bijvoorbeeld door wijkteams in te richten en/of de toegang regelen via het Centrum voor Jeugd en Gezin. Daarmee kan er sneller en preventiever gewerkt worden en een verschuiving plaats vinden van de meer zware vormen van hulp naar lichte opvoed- en opgroeiondersteuning. Jeugdhulpverleners gaan nauwer samenwerken met elkaar en andere beroepskrachten zoals leerkrachten en thuiszorgmedewerkers, zodat alle problemen van een huishouding integraal en in samenhang kunnen worden aangepakt.
Jeugdzorgaanbieders zullen aantoonbaar moeten bijdragen aan deze transformatie. Zij krijgen de kans om vernieuwingen door te voeren. Indien hen dit niet of onvoldoende lukt, kunnen de continuïteitsafspraken worden aangepast of komen deze te vervallen per 2016.
Om de vernieuwing meer kans te geven biedt het transitiearrangement ook ruimte voor nieuwe aanbieders.

Voorbehoud

Het transitiearrangement moet uiterlijk 31 oktober 2013 ingediend zijn bij de Landelijke Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd. Dit arrangement is onder voorbehoud van instemming van de lokale colleges en gemeenteraden. Zo kunnen colleges en gemeenteraden nog op basis van hun lokale situatie een nuancering aan. Wethouder Hiemstra:”Voor het transitiearrangement gelden meer voorbehouden. Zo kan dit arrangement alleen uitgevoerd worden wanneer het gemeentelijke budget toereikend is. En de Jeugdwet is nog niet vastgesteld. Maar we wachten niet af en gaan door met de voorbereidingen, zodat we op tijd klaar zijn.”

Samenwerkende gemeenten IJsselland

De regiogemeenten IJsselland hebben in 2012 afgesproken dat zij de transformatie jeugdzorg gezamenlijk oppakken. Het Regionaal Transitiearrangement maakt deel uit van een langdurig en intensieve voorbereidingsperiodes van de gemeenten, aanbieders en financiers.
De samenwerkende gemeenten in de regio IJsseland zijn Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle.

RTA IJsselland.pdf

Gerelateerde berichten

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansLike
0FollowersFollow
0FollowersFollow
21,600SubscribersSubscribe

Net binnen