Parkeergarage Buitenhaven: bezwaar gemeente deels gegrond verklaard

Twee weken geleden is het besluit van het Ministerie ontvangen op het bezwaar dat de gemeente aantekende tegen de eis van de Inspectie SZW in het dossier parkeergarage Buitenhaven. Het bezwaar van de gemeente is deels gegrond verklaard. Echter op een aantal punten is het bezwaar afgewezen. Op dit moment wordt het besluit nader bestudeerd. Of vervolgstappen zullen worden genomen, is iets waar het college later een besluit over zal nemen.

Zeker vanwege de grote impact die de situatie had en nog kan hebben op betrokken medewerkers, bedrijven en omwonenden hoopte de gemeente met haar bezwaar meer helderheid te verkrijgen over wat er precies is gebeurd en over wat precies de verplichtingen van en de gevolgen voor de gemeente als opdrachtgever zijn.

Met de uitspraak van het ministerie is de gemeente nu voor een deel in het gelijk gesteld. Echter, op een aantal punten is het bezwaar afgewezen. Op dit moment wordt het besluit samen met de huisadvocaat bestudeerd. Mede afhankelijk van deze analyse bepaalt het college of er nog vervolgstappen worden genomen.

Berichten in de media over zieke heiwerkers waren in januari 2017 aanleiding voor de Inspectie SZW om de werkzaamheden aan de parkeergarage stil te leggen en een onderzoek te starten. In april van datzelfde jaar ontving de gemeente de definitieve eis. De Inspectie stelde dat de gemeente de arbeidsomstandighedenwet had overtreden tijdens de bouwwerkzaamheden. Om de bouwstop op te kunnen heffen, vroeg de Inspectie om een nieuw uitvoeringsplan met een veilige werkmethode voor het vervolg.

In juli 2017 diende het college een bezwaar in tegen de conclusie van de Inspectie omdat zij vond dat de Inspectie ten onrechte stelde dat de gemeente de arbo-wet had overtreden. Bovendien was het niet of nauwelijks onderbouwd. Dat gold ook voor de (vele) als feit gepresenteerde veronderstellingen en aannames, onder meer als het gaat om het vrijkomen van stoffen, de blootstelling van medewerkers aan die stoffen en het (causale) verband met de gestelde ziekte van medewerkers. Ook vond zij de eis die de Inspectie aan de gemeente als opdrachtgever stelde niet correct.

Om geen verdere vertraging op te lopen, besloten gemeente en aannemer wél te werken aan het gevraagde plan om zo in het belang van partijen en omwonenden het werk zo snel mogelijk voort te kunnen zetten. Op basis hiervan hief de Inspectie de bouwstop in december 2017 op. Een jaar later, op 19 december 2018, werd de nieuwe parkeergarage in aanwezigheid van de buurt feestelijk geopend. Sindsdien is parkeergarage – die ruimte biedt aan 220 gratis parkeerplekken – volop in gebruik.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*