Pilot met nieuwe werkwijze subsidieverlening welzijn, sport, kunst en cultuur

Stadhuis - geld

Kampen wil de wijze van subsidieverlening aan verenigingen, stichtingen en (maatschappelijke) organisaties op het gebied van welzijn, sport, kunst en cultuur gaan vernieuwen. Hiervoor is samen met vertegenwoordigers uit het verenigingsleven een nieuwe, unieke werkwijze ontwikkeld die het komend halfjaar in een pilotproject wordt getest. Het betreft geen bezuinigingsmaatregel. Bestaande activiteiten en subsidies zijn het vertrekpunt.

De nieuwe werkwijze is uniek en apart ontwikkeld voor en door Kampen. De werkwijze komt elders in het land nog niet voor, maar er zijn steeds meer gemeenten die deze richting op gaan. Daarom is het van belang om de werkwijze in de praktijk te testen, bij te schaven en verder te ontwikkelen. Hiervoor is samen met vertegenwoordigers een pilotproject opgezet waaraan een ‘kopgroep’ van zeven verenigingen deelneemt. In deze pilot wordt de nieuwe werkwijze in het 3e en 4e kwartaal van 2016 getest.

Meer samenwerking en maatwerk
Bij de huidige wijze van subsidieverlening ligt de focus op het ontvangen van subsidie en is de relatie met het gemeentelijke beleid soms moeilijk te vinden. Met de nieuwe werkwijze wordt de focus verlegd naar de maatschappelijke bijdrage die de organisaties kunnen leveren aan de samenleving en inwoners van Kampen.

Samenwerking en maatwerk zijn belangrijke uitgangspunten in de nieuwe werkwijze. De kracht van de nieuwe werkwijze is dat verschillende partijen hun krachten bundelen en daarmee iets betekenen voor de samenleving en de inwoners. Dit op eigen initiatief of op initiatief van de gemeente, op eigen kracht of met hulp van de gemeente. Hoe meer/ groter de samenwerking, hoe groter het effect. Omdat de maatschappelijke opgave en de samenwerkende partijen per keer verschillen vraagt dit om maatwerk en steeds weer een andere rol en bijdrage vanuit de gemeente. Daar waar de ene keer kennis en/of personeel of materiaal beschikbaar wordt gesteld, bestaat de bijdrage vanuit de gemeente in een ander geval uit het leveren van organisatiekracht of het verstrekken van subsidie.

Op basis van de resultaten uit de pilot wordt eind 2016 besloten over de definitieve inzet van de nieuwe werkwijze en de invoering hiervan voor alle organisaties.