De Kamper geschiedenis van begin tot eind

Burgemeester ontvangt eerste exemplaar ’Middeleeuws Kampen’

De Hanzegeschiedenis van de stad Kampen staat veel in de belangsteling. De gemeente Kampen is echter groter dan de stad alleen. En de gemeente Kampen kent ook een geschiedenis voor en na de Hanzeperiode. Stadsarcheoloog Jager heeft alles samengebracht in één lijvig boekwerk dat donderdag 9 juli werd gepresenteerd. Burgemeester Koelewijn nam een eerste exemplaar in ontvangst en sprak enthousiast over het ”monumentale werk”.

Middeleeuws Kampen

Een bescheiden gezelschap van geïnteresseerden en betrokkenen had zich verzameld op het stadhuis in de vergaderkamer van het College van B&W. Bort Koelewijn heette iedereen welkom en begon levendig het boek toe te lichten. Zonder een toespraak op papier te hebben, haalde hij veel punten uit het boek aan, soms ronduit smeuïg. De indruk ontstond dat hij het boek al in zijn geheel en tevens in één adem had uitgelezen, hoewel daarvoor een zeer lange adem is vereist. Bort Koelewijn citeert tenslotte uit het voorwoord van voormalig wethouder van Cultuur, Sybren Gerlosfma, die ook aanwezig is. Na de burgemeester komt de schrijver en stadsarcheoloog aan het woord.

Alexander Jager geeft aan zich meer een controleur te voelen want als enkel persoon mag hij geen feitelijke opgravingen verrichten. Omwille van regelgeving en bevoegdheden is een archeologische dienst benodigd, zoals gemeente Zwolle die kent. Alexander prijst de samenwerking daarmee zoals die de laatste jaren gestalte heeft gekregen. Hij plaatst kanttekeningen bij de toewijzing van opgravingen aan commerciële bedrijven. Op de vraag van Bort wat zijn volgende project wordt, geeft Alexander aan dat dat een aantal kleine projecten zullen zijn, zoals het onderzoek naar infectiezieken waarvan soms nog sporen te vinden zijn op bijvoorbeeld oude schilderijen. Naast complimenten voor zijn werk, krijgt Alexander nog een bloemetje uitgereikt.

Alexander Jager

Alexander Jager heeft in het boek een aantal deelpublicaties verzameld over de historie van Kampen en de resultaten van archeologisch onderzoek. Daarmee wordt op een overzichtelijke manier de oudste tot de nieuwste geschiedenis van Kampen en omgeving geschetst. De eerste sporen van bewoning zijn na wetenschappelijk onderzoek gedateerd op 6600 voor Christus. De nieuwste historische sporen kwamen naar boven bij de nieuwbouw van verpleeg- en verzorgingshuis Margareta aan de Burgel, de voormalige stadsgracht van Campen, en bij de vondst van een middeleeuwse Kogge vlakbij de Buitenhaven, die inmiddels in de volksmond de IJsselkogge is gedoopt. Deze ontwikkelingen hebben ertoe bijgedragen dat de gehele totstandkoming van het boek zo’n tien jaar heeft gevergd.

De ondertitel van het boek luidt ’De ruimtelijke en economische structuur van de stad aan de hand van archeologische, bouwhistorische, numismatische (opgegraven munten – red.) en historische bronnen’. In zestien hoofdstukken wordt de geschiedenis besproken aan de hand van een aantal thema’s, zoals de landschapshistorie, de dorpskernen, de handel en de bebouwing van kloosters tot huisterpen. Aanvankelijk was het bedoeling het onderzoek te beperken tot de Middeleeuwen. Een aantal onderwerpen liet zich echter niet dermate strak afbakenen. Om die reden is de titel ’Middeleeuws Kampen’ blijven staan hoewel dat misleidend is. Een titel die de complete geschiedenis zou aanduiden is echter ook twijfelachtig want onze geschiedenis is nooit compleet en ook nooit ten einde. Een belangrijk deel, grofweg in het midden van het boek gesitueerd, handelt over de periode van de Middeleeuwen dus om die reden is de titel niet storend.

Het boekwerk van ruim 400 pagina’s is rijk geïllustreerd met foto’s, tekeningen en kaartjes. In begrijpelijke taal geschreven is het een aanrader voor iedereen die de gehele geschiedenis van Kampen en omgeving tot in meer of minder detail wil leren kennen. De aanschafprijs van €19,95 is bewust laag gehouden om het voor het publiek toegankelijk te houden en daarmee het historisch bewustzijn breder te maken. Het boek is verkrijgbaar bij het Stadsarchief, het Stedelijk Museum en de gerenommeerde boekhandel (SPA Uitgevers, ISBN 978-90-8932-123-7). Uit het boek spreekt een bevlogenheid waarvan burgemeester Koelewijn de hoop uitspreekt dat die tot grote hoogte mag stijgen. De periode die het boek beschrijft is alvast indrukwekkend. Als de beschreven eerste sporen van 6600 v.Chr. dateren, betekent dat dat ’Middeleeuws Kampen’ de periode van de Middeleeuwen ver overschrijdt. Feitelijk beschrijft het boek de gehele geschiedenis van Kampen, die ruim achtduizend jaar blijkt te beslaan.

Alexander Jsager
Links op de rug gezien Alexander Jager,
rechts de lokale pers die het boek inkijkt.

Zie ook:
’Middeleeuws Kampen’ in beeld gebracht door gemeentearcheoloog
Gemeentearchief Kampen
Geschiedenis van de omgeving van Kampen
Middeleeuws watermanagement saboteert Rijkswaterstaat


 

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 39861673

 

 


Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*