Primaire reactie SGP op uitspraak Raad van State

De Raad van State heeft het bestemmingsplan IJsseldelta-Zuid vernietigd, voor zover dat de mogelijkheid tot woningbouw betreft in het dorp Reeve. De Raad van State is van oordeel dat de gemeente Kampen niet inzichtelijk heeft gemaakt dat er een “actuele regionale behoefte” bestaat aan 1.300 woningen in het dorp Reeve.

Blijkbaar is nu ook de Raad van State niet overtuigd van de haalbaarheid van dit project. Dit was ook één van de redenen waarom de SGP-fractie tegen heeft gestemd. Ondanks deze bevestiging van ons standpunt is er voor de SGP geen sprake van vreugde of blijdschap.

Door deze uitspraak van de Raad van State komt er helaas geen einde aan de door ons eerder benoemde financiële risico’s voor de gemeente Kampen in relatie tot de woningbouwplannen in Reeve. Een aantal jaren terug is namelijk op verzoek van de SGP inzichtelijk gemaakt wat de negatieve financiële gevolgen zijn voor de gemeente bij het stopzetten van dit woningbouwplan. De teller stond daarbij toen al op tientallen miljoenen. Omdat daarna dit bedrag alleen maar is toegenomen zijn er wat betreft de SGP fractie, gelet op de gevolgen voor de gemeentefinanciën alleen maar verliezers. Het college is nu aan zet om de gevolgen van de uitspraak in beeld te brengen en de raad daarover te informeren.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*