Provincie negeert uitspraak Raad van State

In omgevingsvisie is afgewezen Reevedorp opgenomen

Werkgroep Zwartendijk heeft een opmerkelijke fout opgemerkt in de herziene versie van de Omgevingsvisie van Provincie Overijssel. In de bijbehorende ’catalogus gebiedskenmerken’ wordt met naam en toenaam Dorp Reeve genoemd waarvan het bestemmingsplan vernietigd is door de Raad van State. Om die reden heeft de Werkgroep een zienswijze ingediend.
ReevegebiedTegen het geplande woongebied aan de hoogwatergeul hebben vorig jaar Werkgroep Zwartendijk en Natuurvereniging IJsseldelta geprocedeerd bij de Raad van State. Tevens wilden zij een streep door de aanleg van een vaargeul door de bypass. De hoogste rechter vernietigde het bestemmingsplan voor het Reevedorp en sloot bevaarbaarheid van de vaargeul 150 meter voor het Drontermeer uit. De Werkgroep had aangetoond dat de 1300 woningen overbodig waren en de Natuurvereniging toonde de schade aan van een doorvaart tot in het Drontermeer voor het belendende Natura2000-gebied.

De Werkgroep tekende kort na de uitspraak op dat wethouders en gedeputeerden als commentaar gaven met een nieuw plan en extra maatregelen beide plannen toch te kunnen realiseren. Wethouders Ekker en Veldhoen en gedeputeerde Boerman toonden zich hiermee slechte verliezers, aldus de Werkgroep. In lijn met de uitspraken van de drie bestuurders is in de herziene Omgevingsvisie van Provincie Overijssel een afbeelding en toelichtende tekst opgenomen die een volledig bevaarbare Reevediep met 1300 woningen tonen. Werkgroep Zwartendijk heeft om die reden een zienswijze met de eis tot rectificatie ingediend bij de Raad van State.
Werkgroep Zwatrendijk

Zie ook:
De uitspraak Reeve en hoe nu verder… (Hilde Palland – februari 2015)
Hoorzitting Werkgroep Zwartendijk naar tevredenheid verlopen (video – april 2015)
Kampen negeert uitspraak Raad van State (oktober 2015)
Rechter stelt Werkgroep Zwartendijk in het gelijk (oktober 2015)
Zienswijze op Ontwerp Omgevingsvisie (Werkgroep)
Revisie Omgevingsvisie Overijssel (Provincie)
Toekomstbeelden van H+N+S Landschapsarchitecten


 

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 39861673