Gezamenlijke verklaring PVDA en SGP over stemverklaring NEBI moskee

“Eens dat we het oneens mogen zijn.”

Tijdens de raadsvergadering op 2 juni, waarbij het voorstel rond de verhuizing van de Nebi moskee in Kampen aan de orde kwam, vroeg de SGP het woord voor een stemverklaring. Deze stemverklaring veroorzaakte veel commotie in de raadszaal.

De verklaring luidde als volgt:
“De SGP-fractie zal voor dit voorstel stemmen, vanuit onze verantwoordelijkheid als overheid om de waarden van onze democratische rechtstaat uit te dragen”. Dit neemt niet weg dat de Islam heel ver afstaat van de Bijbelse boodschap. Wij staan voor een samenleving gebaseerd op bijbelse waarden en normen en in die zin betreurt de SGP-fractie het dat verhuizing van de moskee vanwege groei noodzakelijk is.”

Suat Azer van de PvdA reageerde geëmotioneerd: “Helaas voor de SGP dat er groei is voor de Moslimgeloof. Het gaat er niet om of er nu wel of geen groei is maar dat er mensen zijn die hun geloof willen betuigen. Het klimaat is al zo grimmig. Ik had hierover al met collega van den Bosch gesproken maar dit had ik niet verwacht. Het raakt mij wel”

De SGP meldt nu op haar website dat er de afgelopen weken enkele gesprekken zijn geweest tussen PvdA-raadslid Suat Azer en SGP-fractievoorzitter Van den Bosch. Ondanks dat de standpunten van de SGP en de PvdA op dit punt hard botsen komen zij met een gezamenlijke verklaring. In de verklaring staat te lezen dat de gesprekken open waren en die leidden tot meer duidelijkheid.

In de verklaring staat verder:
” Ondanks het sentiment dat is ontstaan, staat vast dat er nog steeds de intentie is om een goede politieke en persoonlijke samenwerking te continueren. Standpunten kunnen en mogen diametraal botsen, mensen dienen elkaar altijd als naaste en gelijkwaardige met respect te behandelen. Daarover zijn wij het hartgrondig eens. Allebei willen we van harte politiek bedrijven vanuit de kaders die de Grondwet ons biedt. Ieder vanuit zijn eigen overtuiging. Zoals dat kan en mag in een democratie.”

Lees ook:
Commotie om stemverklaring SGP
GroenLinks geraakt door ongenuanceerde uitspraak van SGP

moskee islamitisch cultureel centrum