PVDA stelt vragen aan college inzake asbestsanering Lamoraal van Egmondstraat

 asbestBewoners klopten bij het wijkgebouw aan voor beschermend onderdak.

 

 

 

Twee weken geleden werd de PVDA fractie benaderd door het bestuur van deWijkvereniging Flevowijk, Cellesbroek en Middenwetering met het bericht dat er een asbest sanering in de Lamoraal van Egmondstraat werd uitgevoerd met mogelijk ongewenste bijverschijnselen.

De PVDA fractie heeft een aantal vragen aan het college opgesteld inzake de asbestsanering en problemen die zich daarbij voordeden/-doen. Ook landelijk gezien is er momenteel vanuit de PVDA veel aandacht voor asbestsanering.

1. Klopt het dat de huizen waar asbest wordt verwijderd tijdens dit proces worden bewoond ?

2. Is de informatie voorziening vooraf correct en adequaat geweest en duidelijk voor alle
belanghebbenden ?

3. Zijn de bewoners, zodra de werkzaamheden door een groter dan verwachte hoeveelheid
aanwezig asbest veelomvattender bleken te zijn, hiervan in kennis gesteld ?

4. Zijn Delta Wonen en het secretariaat van de verantwoordelijk (wijk) wethouder tijdig
geïnformeerd en hebben zij de juiste betrokkenheid gevoeld en getoond ?

5. Hebben zich risico’s voorgedaan voor de volksgezondheid ?

6. Wat heeft de betrokken gemeentefunctionaris, nadat werd waargenomen dat het om een
grotere asbest-concentratie ging dan werd voorondersteld, hiermee gedaan ?

7. Hoe moeten wij de perceptie van de buurtbewoners, dat er gebrekkige informatie is verstrekt,
er geluidsoverlast is, de open daken veel overlast geven, er veel meer asbest is aangetroffen
dan werd aangenomen en dat er weinig rekening is gehouden met bewoners en met hun
persoonlijke omstandigheden, duiden ?

4 november 2014 is er weer een wijkbijeenkomst. De verwachting is dat vanuit de buurt hier zeker aandacht voor word gevraagd.

 

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*