Recreatiesluis pronkjuweel van Reevediep

OPINIE

De glitter en glamour van Ruimte voor de Rivier

De hoogwatergeul wordt aangelegd onder het mom van waterveiligheid. Al voordat de schop de grond in ging, bleek dat maar de halve waarheid te zijn. De plannen voor recreatievaart en een waterdorp waren tenminste net zo belangrijk. De Raad van State gaat hier niet klakkeloos in mee en de politiek betreurt ongetwijfeld het bestaan van de trias politica, die ons een onafhankelijke rechtspraak garandeert. Via omwegen dramt de politiek toch haar zin door of ze voert simpelweg haar plannen uit op onomkeerbare wijze. De Slaperblokkade en de recreatieschutssluisaanleg zijn voorbeelden daarvan.
recreatieschutssluis

Vanaf het eerste begin staan de prognoses, waarop de aanleg van de hoogwatergeul is gebaseerd, ter discussie. Subtiel wordt daarover in het Deltaprogramma opgemerkt: ”Het is onzeker hoe snel het klimaat verandert. We willen op tijd voorbereid zijn en starten nu.” Geld speelt natuurlijk geen rol, of het land nu in crisis verkeert of niet (we schrijven 2012 toen de Tweede Kamer de eerste beslissingen nam). Het gaat om leven en dood en daarmee wordt elke discussie monddood gemaakt. Lokale politici als Boerman en Rietkerk liep het water al eerder in de mond en ze zouden Kampen wel eens meesleuren in de vaart der volkeren. Met aanzuigend hun carrière natuurlijk die ze achteraf konden gebruiken om te vluchten van het politieke toneel in Kampen, de plaats die ze geruïneerd en verwoest achterlaten.
zandbak-1

Het dorp aan de wateren van het Reevediep is voorlopig geschrapt door de Raad van State. Reevediep is de wonderschone naam voor de hoogwatergeul, voor de buitenlanders onder u in het Engels ”bypass” geheten. De eerste reactie vanuit de Kamper bestuurders was alleszeggend. Straks wordt er eenvoudigweg een nieuw bestemmingsplan opgesteld, net zo lang tot het erdoor komt. Met de recreatiesluis gaat het een stuk makkelijker. Die is simpelweg opgenomen in de plannen en met de voorbereidingen daarvan is vorige maand begonnen. De Socialistische Partij kwam hier afgelopen weekeinde achter en roerde de trom. De mosterdspetters vliegen in het rond. Zoals de SP met mosterd aan de vingers ook in de krant las dat de Theologische Universiteit mogelijk gaat verkassen. Fijn dat ze met hun protest de onderbuikgevoelens van de burger uitspreken en ze zouden zo kunnen plaatsnemen in het College van B&W waar wethouder Veldhoen ook achter de feiten aanholt.
recreatieschutssluis

De recreatieschutssluis staat al genoemd in het projectplan van 8 mei 2013. Indien gewenst, kan de SP een kopie hiervan opvragen per e-mail bij de schrijver in dezes (MrM@KampenOnline.nl). Voor de recreatiesluis wordt de Kamperstraatweg op zijn kop gezet, of beter gezegd, opgeschoven. Er wordt ruimte gemaakt tussen de weg en de IJssel om straks de recreatievaart voor de sluisdeuren te kunnen parkeren. De doorvaarhoogte wordt 1m95, zelfs ruimer dan de Europese norm van 1m75. Over de recreatiesluis komt de Kamperstraatweg te lopen en bij de Nieuwendijk wordt een brug over de hoogwatergeul aangelegd. Zo wordt Kamperveen niet helemaal afgesloten van Kampen, de wereldstad die straks per water het beste bereikbaar is. De N307 slibt dicht (alle plannen ten spijt) evenals de N50 dichtslibt vanuit beide richtingen, of er gebeurt wel een ongeluk, en de Kamperstraatweg wordt zo gevaarlijk gemaakt met bochten en heuvels dat over de hele weg de maximumsnelheid naar beneden moet worden bijgesteld.
Kamperstraatweg

Misschien is het maar het beste om te blijven bivakkeren in Kampen en via social media in contact te blijven met de buitenwereld. Hoewel je dan wel al het moois mist dat Ruimte voor de Rivier voor ons aan het bekokstoven is. Daarmee worden we gepaaid – ja, daarover is nagedacht. In Nijmegen heeft RvdR bij Lent de situatie compleet op zijn kop gezet, zo u wilt geruïneerd, en daar schijnt het sentiment te kantelen naar de conclusie dat het allemaal wel mooi is geworden. Stiekem wordt daarop ook in Kampen gerekend. Dan rijst toch de vraag wie er kortzichtiger is, de burger of de politiek. In ieder geval trekt de burger aan het kortste eind met een poot die hem toch al uitgedraaid is.MrM-KO

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*