Gezellig Oud & Nieuw vieren? Denk aan de spelregels!

melkbus-Kampenonline-noordwegVoor een veilig en gezellig verloop van Oud & Nieuw zetten veel mensen zich in. Er zijn spelregels opgesteld waaraan iedereen zich moet houden. Hieronder worden ze op een rijtje gezet.

Stoken van vuren
Dit jaar plaatst gemeente Kampen op drie locaties containers voor het stoken van vuur. Daarbij zorgen mensen zelf voor schoon hout. Het verbranden van ander afval of het verbranden op een andere plaats is een milieudelict. Hiervoor wordt je bestraft en kun je een dwangsom van €1000 opgelegd krijgen, zeker als je blijft doorgaan.

Waar staan de vuurcontainers?
Kampen: Noordweg t.h.v. de Noorderkerk
IJsselmuiden: Oosterholtseweg t.h.v. sporthal de Oosterholthoeve
Wilsum: Quarles van Uffordweg t.h.v. de Keet

Oliedrums en vuurkorven
Op meerdere plekken worden oliedrums geplaatst. Feestjes hierbij worden door de mensen zelf aan de omwonenden doorgegeven. Dit jaar moet je van tevoren melden als je (schoon) wilt stoken in een oliedrum of vuurkorf. Daarvoor kun je tot 29 december (12u00) e-mailen naar jaarwisseling@Kampen.nl. Vermeld je naam, adres en telefoonnummer. Als je geen toestemming hebt gekregen, dan kun je een dwangsom opgelegd krijgen. Illegale vuren worden weggehaald op kosten van de aanstichter.

Wat zijn de regels voor stoken in een oliedrum of vuurkorf?
De stoker moet zijn of haar toestemming kunnen tonen (print de e-mail uit bijvoorbeeld en stop ‘m in je broekzak). Alleen de stoker mag vuur branden in de oliedrum of vuurkorf en hij of zij moet er steeds bij blijven. Je bent zelf verantwoordelijk voor eventuele schade aan bijvoorbeeld de straat of het plantsoen. Voor 1 januari (8u00) moet je zelf alles opgeruimd hebben.

Stoken mag alleen op 31 december (vanaf 10u00) en 1 januari (tot 2u00)
Zet de drum of vuurkorf op een platte, verharde ondergrond zoals stoeptegels of klinkers en houd rekening met het verkeer. Zet ’m niet op openbaar groen en zet ’m op tenminste 5 meter vanaf woningen, struiken en bomen. Stook het vuur niet te hoog en zorg dat het hout niet uit de oliedrum of vuurkorf valt. Alleen hout, takken, snoeiafval, karton, papier, pallets en kerstbomen mogen verbrand worden.

Dwangsom
Het verbranden van ander afval of op een andere plaats dan de aangewezen plekken is een milieudelict. Hiervoor kun je een dwangsom van €1000 opgelegd krijgen, ook als je de regels voor het verbranden van afval of melkbusschieten overtreedt.

Melkbusschieten en vuurwerk afsteken
Schieten met carbid mag alleen tussen 31 december, vanaf 10u00 ’s ochtends, en 1 januari, 2u00 ’s nachts. Legaal vuurwerk is op 31 december vanaf 18u00 ’s avonds toegestaan tot 1 januari om 2u00 ’s nachts. Legaal (consumenten-)vuurwerk is vuurwerk dat in Nederland verkocht wordt tijdens de laatste drie dagen van het jaar. Voor het gedoogbeleid met melkbusschieten in Brunnepe tussen Kerst en Oudjaar zijn met de wijk eigen afspraken gemaakt.

vuurkolf oliedrumZie ook:
Vuurwerk, opslag en verkoop
Meldpunt Vuurwerkoverlast

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*