Sanering begint in Brunneper Bongerd

Ingezonden bericht Christen Unie Kampen
  

 

Op donderdagavond 4 maart jl. heeft wethouder Van der Sluis een duidelijk signaal afgegeven dat er nu werk wordt gemaakt met het ontwikkelen van de Brunneper Bongerd. De Bongerd wordt gesaneerd en krijgt een herinrichting. Na de komende zomer wordt daadwerkelijk begonnen met de sanering.

De wijk Brunnepe met haar karakteristieke straatjes en hofjes komt hiermee steeds duidelijker op de politieke agenda. Al geruime tijd vragen we hier als ChristenUnie aandacht voor. Brunnepe heeft een oude historische kern waar we zuinig op moeten zijn. De Bongerd heeft ook een zeer duidelijk buurtgerichte functie. Samen met de Stichting Behoud Brunneper Bongerd en de bijenvereniging wordt er invulling gegeven aan een sociaal en maatschappelijk karakter voor deze wijk en voor de gemeente Kampen in het geheel. De sanering van de Bongerd zal nog wel wat voeten in de spreekwoordelijke aarde hebben maar we zijn als ChristenUnie zeer tevreden met de weg zoals die is ingeslagen. Er gebeurt nu wat en daar zijn we heel erg blij mee.

1 Comment

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*