SP stelt vragen over omgang privacygevoelige gegevens

medische Knipsel
De SP heeft het college gevraagd hoe er in Kampen omgegaan wordt met privacygevoelige informatie van Kampenaren die gebruik maken van zorg. Aanleiding hiervoor is een onderzoek door de Autoriteit Persoonsgegevens waarin geconcludeerd wordt dat gemeenten zich nauwelijks houden aan regels die gelden voor het omgaan met privacygevoelige informatie. In het NRC Handelsblad verscheen hierover onlangs een artikel.  

“In het onderzoek wordt scherpe kritiek geuit op het huidige kabinet van PvdA en VVD”, aldus Gertjan van Wijngaarden raadslid namens de SP. “Tijdens het overhevelen van de zorgtaken heeft het kabinet volgens het onderzoek de gemeenten laten zwemmen en is er geen aandacht geweest voor de forse toename van privacygevoelige informatie die door de gemeenten opeens zorgvuldig, volgens wettelijke richtlijnen, behandeld moest worden”.

De SP geeft aan het college dit niet kwalijk te nemen. “De enorme berg werk die op de gemeente en haar ambtenaren afkwam door de veel te snel ingevoerde decentralisaties maakt dat er niet in een keer aan alles een mauw gepast kon worden. Wel moeten we de bevindingen uit het onderzoek zeer serieus nemen en vragen wij het college goed te kijken naar de gang van zaken omtrent de omgang met privacygevoelige informatie in onze gemeente”, aldus van Wijngaarden.

De SP verwacht van het college dat zij beleid zal verbeteren wanneer blijkt dat huidig beleid niet voldoet aan de wettelijke richtlijnen. “Zodat incidenten voorkomen kunnen worden en Kampenaren zich veilig voelen noodzakelijk persoonlijke informatie te delen wanneer zij zorg ontvangen”.