SP wil opheldering verplaatsing gemeentewerf

De Kamper SP fractie wil opheldering van het college rondom de perikelen die zijn ontstaan over de toekomstige verplaatsing van de gemeentewerf. Vorige week escaleerde op het Tasveld de situatie toen buren de toegang tot de toekomstige werf blokkeerden. Ondernemers en bewoners hebben bezwaar gemaakt omdat ze bang zijn dat de komst van de werf veel overlast zal veroorzaken en zijn boos omdat er op de erfgrens gebouwd gaat worden.

Buren van de toekomstige werf reageerden vorige week in media en richting politiek verbaasd en ontzet op de werkwijze van de gemeente. SP raadslid Lenie van Asselt komt daarom deze week met vragen richting het college: ‘Er zijn tal van redenen om het plan wegens alle bezwaren opnieuw tegen het licht te houden. Nu worden de buren heel slecht betrokken in het hele project. Wethouder Ekker zal ze opnieuw uitnodigen voor een gesprek om het imago van de gemeente te redden maar dat is ruimschoots te laat. Dit project moet koste wat het kost doorgang vinden, het gaat te snel en het is nog maar de vraag of het beoogde voordeel behaald wordt.’

De verplaatsing van de werf heeft tot nu toe veel voeten in aarde. Van Asselt daarover: ‘Het college, gesteund door de ChristenUnie, het CDA, de SGP en de VVD, negeerde haar eigen aanbestedingsregels die vorig jaar zijn vastgesteld waardoor de bestuurlijke betrouwbaarheid ernstig schade heeft opgelopen. Ook de snelheid van het raadsvoorstel was een haastklus, de SP gaf aan dat er meer tijd nodig was maar dat kon volgens wethouder Ekker niet, nu is er meer tijd nodig en kan het wel. De verhuizing kost meer tijd. Daarnaast is nog maar de vraag of het terrein aan de Tasveld ruim genoeg is.’

Tasveld IJsselmuiden
Foto: Google Maps