Structurele tekorten in toekomst op budget Wmo en jeugdzorg in Kampen

Kampen kampt met structurele financiële tekorten in de toekomst op Wmo en Jeugdzorg. Het overschot in 2015 is volstrekt onvoldoende om dit op te vangen. Het geld dat in 2015 is overgebleven, wordt gebruikt om toekomstige tekorten voor een deel op te kunnen vangen.

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de nieuwe taken op het gebied van jeugd, Wmo, werk en inkomen en participatie. In 2015 was hiervoor vanuit het Rijk voor Kampen in totaal 30 miljoen euro beschikbaar. Het bedrag dat Kampen vanuit het Rijk ontvangt, wordt echter ieder jaar lager. In 2019 is dit nog maar 23,8 miljoen. Dat is dus ruim 6 miljoen euro minder ten opzichte van 2015. Het bedrag dat gemeenten ontvangen, verschilt. In vergelijking met andere gemeenten behoort Kampen tot de 10% van de gemeenten, die het meest wordt gekort op het budget voor het uitvoeren van de nieuwe zorgtaken.

Om deze tekorten in de toekomst structureel op te kunnen vangen, is het van groot belang hier nu al op in te spelen. Hier is Kampen in 2015 mee begonnen; toen hebben we minder uitgegeven. Het is echter lang niet voldoende om de kortingen voor de komende jaren (tot ruim 6 miljoen minder, ieder jaar opnieuw) op te vangen.

Wethouder Spaan: “Het beeld dat nu leeft dat gemeenten veel geld overhouden aan jeugd en zorg, is zeker in Kampen niet van toepassing. Het geld dat we in Kampen over 2015 hebben overgehouden is absoluut onvoldoende om de korting voor de komende jaren op te vangen. We hebben iedere euro heel hard nodig om de zorg te kunnen blijven bieden, die nodig is. Hier werken we samen met onze aanbieders en inwoners keihard aan. Uitgangspunt is en blijft dat inwoners die zorg nodig hebben, deze ook echt ontvangen. Dat vindt het college heel belangrijk”.


 

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 39861673