Toezicht uitvoering Wmo bij GGD IJsselland

Met ingang van 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de kwaliteit van de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en het toezicht daarop.

WMOUit het oogpunt van onafhankelijkheid en efficiëntie heeft de gemeente Kampen besloten om het toezicht van de Wmo per 1 oktober 2015 onder te brengen bij GGD IJsselland. Hiermee sluit Kampen aan bij het initiatief van de gemeenten Zwolle, Deventer, Raalte en Olst-Wijhe die ook de GGD hiervoor benaderd hebben.

Toezicht op kwaliteit
Als toezichthouder houdt de GGD toezicht op de kwaliteit van de Wmo-voorzieningen van aanbieders waarmee de gemeente een contract heeft. Het toezicht richt zich met name op de vraag of de Wmo-voorziening voldoet aan de daaraan gestelde kwaliteitseisen. Zo nodig kan handhavend worden opgetreden.

Voorzieningen die onder het toezicht vallen zijn: Begeleiding (waaronder Algemeen dagelijkse levensverrichtingen (ADL)-persoonlijke verzorging), Dagbesteding, Vervoer van en naar dagbesteding, Hulp bij het huishouden, Logeervoorziening/kortdurend verblijf, Hulpmiddelen, Woningaanpassing, Beschermd wonen en GGZ-inloop.

Wethouder Spaan: ”Ik ben blij dat het toezicht wordt belegd bij een organisatie die daarmee de nodige ervaring heeft. Omdat meerdere gemeenten dit doen, hebben regionaal werkende instellingen te maken met één toezichthouder en niet voor elke gemeente een andere”.

GGD IJsselland is op dit moment in gesprek met de vijf gemeenten, GGD Nederland en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de nadere vormgeving en uitvoering van deze ‘nieuwe’ taak. Organisaties die onder het toezicht van de GGD vallen, worden hier binnenkort over geïnformeerd.

Voor het grootste deel van de jeugdhulp geldt dat de landelijke inspecties verantwoordelijk blijven: de Inspectie Jeugdzorg voor jeugdhulpaanbieders en de Inspectie voor de Gezondheidszorg voor de jeugdgezondheidszorg (bij de GGD). Alleen voor het toezicht op preventieve ondersteuning van jeugdigen, zoals maatschappelijk werk of kortdurende ondersteuning, is de gemeente verantwoordelijk.


 

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 39861673

 

 


Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*