Presentatie concept toekomstagenda mantelzorgbeleid

De veranderingen in de zorg hebben tot gevolg dat mensen langer thuis blijven wonen. Dit vraagt meer van de omgeving van zorgvragers. Ook de rol van mantelzorgers en vrijwilligers bij de ondersteuning wordt steeds groter. Daarom is landelijk een model ontwikkeld op de vier doelen voor mantelzorgondersteuning: Vinden, Versterken, Verbinden en Verlichten.

zorgAls gemeente sluiten we hierop aan bij de ontwikkeling van ons lokale mantelzorgbeleid. Dit doen wij in nauwe samenwerking met mantelzorgers zelf.

Het Cluster Mantelzorg van de Adviesraad Maatschappelijke Ondersteuning heeft een werkgroep met mantelzorgers opgericht. Met deze werkgroep en de gemeente is op basis van de uitkomsten van een mantelzorgscan bekeken op welke manier mantelzorgondersteuning en waardering verbeterd kan worden. Dit wordt beschreven in een gezamenlijk gedragen Toekomstagenda.

Op donderdagavond 17 september van 19.30 tot 22.00 uur presenteren de gemeente Kampen en de werkgroep de concept Toekomstagenda. Ook gaan wij met de aanwezigen in gesprek over het thema en de aanvullingen die zij nog hebben op de toekomstagenda. De bijeenkomst vindt plaats in het stadhuis van Kampen. Inwoners, maatschappelijke organisaties en raadsleden zijn van harte voor deze bijeenkomst uitgenodigd.

19.00 uur Inloop met koffie en thee
19.30 uur Start bijeenkomst
Plenaire opening in de raadzaal van het stadhuis
Welkom door dagvoorzitter Frans van Ginkel (adviseur Arcon)
De gemeente en mantelzorgbeleid; interview met wethouder Spaan
In gesprek met mantelzorgers over de totstandkoming van de aanbevelingen; interview met leden van de werkgroep mantelzorg
Reactie van zorgaanbieders; interview met twee zorgaanbieders
Uiteen in groepen
Presentatie en bespreking van de aanbevelingen
De aanbevelingen van de werkgroep zijn de bouwstenen van deze bijeenkomst. Hier vragen we een reactie op en we willen weten welke acties er (nog meer) ondernomen moeten worden. Gezamenlijk vormt dit de Toekomstagenda.
Afronding en presentatie vervolgacties
Gelegenheid tot informeel napraten met een hapje en een drankje
22.00 uur Einde bijeenkomst

Belanghebbenden kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar Sylvia de Ruiter, beleidsontwikkelaar sociaal domein gemeente Kampen via: s.deruiter@kampen.nl.


 

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 39861673

 

 


Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*