Verbetering waterkering De Koekoek IJsselmuiden

Het waterschap gaat de waterkering (kade) tussen polder de Koekoek en polder Mastenbroek ter plaatse van de bergingsvijver IJsselmuiden verbeteren. Hiermee wordt tijdens extreme neerslag wateroverlast voorkomen in polder de Koekoek.

Aanleiding en doel project
De scheiding tussen de polders de Koekoek en Mastenbroek ligt globaal langs de noordrand van de bebouwing van IJsselmuiden. Tijdens extreem veel neerslag (theoretisch eens per 100 jaar) stijgt het waterpeil in polder Mastenbroek zo hoog, dat het water over de weilanden naar polder de Koekoek kan stromen. Dit kan dit veel schade veroorzaken aan de glastuinbouw. Daarom ligt er een dijk rondom de Koekoek. De Hagendoornweg is bijvoorbeeld onderdeel van deze dijk. Deze dijk ligt niet overal: ter plaatse van de bergingsvijver IJsselmuiden zit een onderbreking in de dijkring rond de Koekoek.
Het waterschap realiseert daarom hier een kade.

Inloopbijeenkomst
Om de omwonenden en belangstellenden bij het project te betrekken organiseert het waterschap een inloopbijeenkomst op woensdag 21 december van 18.00 – 21.00 uur in zalencentrum De Vinkehorst, Burg. Van Engelenweg 100 in IJsselmuiden.

Planning van het project
•Januari – juni 2017: projectplan Waterwet ter inzage leggen en vergunningen aanvragen.
•Mei – juli 2017: voorbereiden op de uitvoering van de werkzaamheden.
•Na zomervakantie 2017: realisatie werkzaamheden.


 

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 39861673

 

 


Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*