Verkiezingen voor de Provincie in volle gang. Wie zijn de kandidaten uit Kampen?

Verkiezingen voor de provincie zijn in volle gang. Er staan 23 kandidaten uit Kampen op de Lijst. Wie dat zijn lees je hier. Vanavond is de uitslagenavond voor de provincie live te volgen.

De kandidaten uit Kampen op volgorde van Lijstnummer van de partij zijn:

Lijst 1 CDA
Wim Duitman – Nummer 2
Henk Selles – Nummer 18

Lijst 2 VVD
Mente Bonestroo – nummer 10
Jan Scholten – nummer 27
Benny Wezenberg – Nummer 33

Lijst 3 SP (Socialistische Partij)
Bas Roijen – nummer 27

Lijst 4 Partij van de Arbeid
Ronald Klappe – nummer 23
Berry van Brink – nummer 28

Lijst 5 D66
Kyra Selles – nummer 3
Pascal Jacobs – nummer 10
Niels Dokter – nummer 22

Lijst 6 PVV
Joeri Pool – nummer 3

Lijst 7 ChristenUnie
Renate van der Velde-Buist – nummer 1
Jan Willem Schutte – nummer 24
Jan Peter van der Sluis – nummer 35

Lijst 8 SGP
Jan Companjen – nummer 6
Dico Bogerd – nummer 12
Sander de Vries – nummer 18
Arie den Uijl – nummer 22

Lijst 9 GroenLinks
Rudi Last – nummer 18
Irma van der Sloot – nummer 44

Lijst 10 50PLUS
John van Doorn – nummer 4

Lijst 11 Partij voor de Dieren
Geen kandidaat uit Kampen

Lijst 12 Forum voor Democratie
Geen kandidaat uit Kampen

Lijst 13 DENK
Geen kandidaat uit Kampen

Taken Provincie

Provincies zijn onder andere verantwoordelijk voor de inrichting van het landelijk gebied, een bereikbare regio en het regionaal economisch beleid. Zij kunnen bijvoorbeeld zelf bepalen waar zij bedrijventerreinen willen vestigen.

Over veel zaken mag de provincie zelfstandig beslissen. Bijvoorbeeld waar ze wegen aanleggen. Daarnaast voert de provincie ook een aantal landelijke wetten uit. Zo is elke provincie verantwoordelijk voor de aanleg van nieuwe natuur.

Taken provincie

De provincie:

  • bepaalt of steden en dorpen kunnen uitbreiden en waar bedrijventerreinen en kantorenparken mogen worden aangelegd. Dit staat in de Wet ruimtelijke ordening;
  • bepaalt waar wegen, spoorwegen, scheepvaartverbindingen, industriegebieden, agrarische en natuurgebieden en recreatieve voorzieningen komen. Daarvoor maakt de provincie zogeheten structuurplannen. Gemeenten houden hier rekening mee bij het maken van hun bestemmingsplannen;
  • is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van provinciale wegen, fietspaden en bruggen;
  • zorgt voor schoon zwemwater en veilige routes voor vrachtwagens met gevaarlijke stoffen. Dit staat in de nationale milieuwetgeving;
  • realiseert nieuwe natuur en behoudt huidige natuur;
  • houdt toezicht op de naleving van milieuwetten voor lucht, bodem en water. Daarnaast gaat de provincie verontreiniging tegen, bijvoorbeeld door bodemsanering;
  • zorgt dat op elke plek in de provincie binnen 15 minuten een ambulance ter plaatse kan zijn;
  • houdt toezicht op de waterschappen;
  • houdt toezicht op de gemeenten. De gemeenten laten elk jaar hun begroting en jaarrekening goedkeuren door het college van Gedeputeerde Staten.

Hoe werken de Provinciale Staten?

In onderstaand filmpje wordt uitgelegd hoe de provinciale Staten precies werken.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*