Verklaring GBK Betreffende Suat Azer

Foto van auteur

Ingezonden bericht:

Lokale berichtgeving in de laatste weken bood op hoofdlijnen een sterk verwrongen beeld van zaken die tijdens een GBK ledenvergadering zouden hebben gespeeld. Met het kritiekloos overnemen van door (wethouder) Albert Holtland geuite termen als ‘coup’, ‘ronselen’ en ‘ondermijning’ is geheel onterecht het beeld ontstaan als zou er een verband kunnen worden gelegd tussen (raadslid) Suat Azer en onwettige praktijken.

Holtland weet als jurist exact hoe ver hij kan gaan in het beschadigen van personen. Hij heeft niemand ronduit beschuldigd van illegale praktijken, maar heeft ze bewust benoemd als mogelijkheid in combinatie met de persoon Azer. Als we deze kwalijke beeldvorming laten voor wat ze is en de feiten laten spreken, ontstaat het ontluisterend beeld van een door Holtland aangevoerd ploegje van vier mannen, die menen dat hun aanspraak op behoud van ‘recht’ op een raadszetel wordt bedreigd.

Nadat in oktober een andere lijsttrekker dan Holtland werd gekozen, wordt raadslid Azer, die bij de vorige verkiezingen met gemak op eigen kracht een raadszetel behaalde, beschouwd als een serieuze bedreiging voor zetelbehoud na de verkiezingen.

Om die reden geven ze alle vier bij de gesprekken voor het samenstellen van de kandidatenlijst aan, hun kandidaatschap te zullen intrekken als Azer’s naam op de kandidatenlijst zal worden geplaatst. Feitelijk gaat het hier om een vooropgezette karaktermoord door via een chantagepoging raadslid Azer voor de volgende raadsperiode monddood te maken. Het voltallige bestuur weigert hierin mee te gaan en legt aan de leden een stemlijst voor, waarop ook de naam van Suat Azer is vermeld.

Na stemming komt hij als nummer 2 uit de bus. Het als chantagemiddel collectief afzien van je kandidatuur met al een plan voor een nieuwe partij op zak, kan niet anders worden uitgelegd dan het bewust willen beschadigen van GBK. Om die reden werden alle vier geroyeerd als lid.

De dagen na de bewuste ledenvergadering werd door Holtland c.s. de nieuwe partij opgericht en aangemeld voor de komende verkiezingen. Bestaande digitale accounts van GBK werden door hen gekaapt. Van deze strafbare feiten is door het bestuur aangifte gedaan.

Bestuur, fractie en steunfractie van Gemeente Belang Kampen hebben gemeend tijdens en na dit gebeuren waardig en terughoudend te moeten optreden, maar achten het nu tijd voor helderheid. Ze verklaren dat GBK raadslid en volksvertegenwoordiger Suat Azer geen enkele blaam treft. Daarnaast verklaren zij dat wethouder Holtland c.s. zich schuldig hebben gemaakt aan:

– Het monddood willen maken van een volksvertegenwoordiger, door hem via chantage te willen uitsluiten van het passief kiesrecht binnen GBK verband.
– Het beschadigen van deze volksvertegenwoordiger door het bewust scheppen van kwalijke beeldvorming rond zijn persoon.
– Het volgens een vooropgezet plan zoveel als mogelijk beschadigen van de vereniging Gemeente Belang Kampen via persuitingen en door gijzeling van haar eigendommen.

Gerelateerde Berichten

1 gedachte over “Verklaring GBK Betreffende Suat Azer”

Plaats een reactie