Voorstel College voor IJsselkogge Paviljoen bij de Koggewerf

314
IJsselkogge boven water KampenOnline
IJsselkogge boven water. Foto KampenOnline

In 2016 werd de IJsselkogge, een middeleeuws handelsschip, boven water gehaald bij de Koggewerf in Kampen. Deze vondst is bijzonder omdat het de meest gave kogge is die ooit gevonden is. De gemeente Kampen ziet de terugkeer van de IJsselkogge in 2027 als een kans om het Hanzeverleden van de stad tastbaar te maken. De gemeenteraad besloot eerder dat de IJsselkogge een centrale en toegankelijke plek in of nabij de binnenstad verdient. Twee mogelijke locaties zijn overwogen: de Van Gend en Loos loods bij het NS-station en de Koggewerf. Na nadere uitwerkingen, in overleg met de NS en de Koggewerfpartners, geeft het college de voorkeur aan de Koggewerf.

Voordelen van de Koggewerf:

  1. Criteria van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: De Koggewerf voldoet goed aan de criteria voor de terugkeer van de IJsselkogge.
  2. Synergie met bestaande activiteiten: De expositie van de IJsselkogge kan goed worden geïntegreerd met de bestaande activiteiten op de Koggewerf, waardoor een ‘beleefmuseum’ ontstaat.
  3. Lagere investeringskosten: Een paviljoen op de Koggewerf vergt minder investering dan de loods bij het NS-station.
  4. Ondersteuning van partners: De Koggewerfpartners ondersteunen volledig de huisvesting van de IJsselkogge op deze locatie.
  5. Eigendom van de gemeente: De ondergrond en aangrenzende panden Havenweg 3 en 5, die betrokken worden in het ontwerp, zijn eigendom van de gemeente.

Wethouder Vrijetijdseconomie Bas Wonink:
“De IJsselkogge is een tastbaar bewijs van ons roemruchte Hanzeverleden. De raad wenst de IJsselkogge terug te brengen naar Kampen, en deze uitwerkingen laten zien dat de mogelijkheden er zijn en dat Kampen er veel aan zal hebben. Meer bezoekers zullen komen, wat de lokale ondernemers ten goede komt en lokale voorzieningen in stand houdt. Met de IJsselkogge op de Koggewerf en ruimte voor het beleven van het Hanzeverhaal, wordt dit een impuls voor kwaliteitstoerisme.”

Museumkansen:
Een museaal concept is uitgewerkt om het verhaal van de middeleeuwse handel en scheepvaart goed te kunnen vertellen. De locatiekeuze en het gebouwontwerp zijn bepalend voor dit concept. Op de Koggewerf liggen mogelijkheden om het Hanzeverleden zowel binnen als buiten te beleven, met een scala aan educatieve activiteiten, analoog en digitaal. Het stationsgebouw biedt een spectaculair ontwerp dat een virtuele ervaring van de IJsselkogge en de Hanzetijd zou bieden.

Wethouder Cultuur Richard Boddeus:
“Een kogge zorgde voor verbinding tussen de Hanzesteden. Met de IJsselkogge als icoon willen we die verbinding opnieuw onder de aandacht brengen. We zijn in overleg met de negen Hanzesteden in Oost-Nederland om een Nationaal Hanzemuseum te realiseren, waarbij lokale musea als een parelketting aan elkaar worden verbonden. Voor Kampen is de IJsselkogge hèt icoon van de Hanze.”

Diverse partners werken met de gemeente aan het verbinden van Hanzeschatten langs de Oudestraat met informatiepanelen. In april zijn Kamper Hanzeverhalen opgehaald die via informatiepanelen een plek in de stad krijgen. De geraamde exploitatiekosten worden gedekt uit bestaande budgetten en verwachte inkomsten.

Vervolg:
De gemeenteraad neemt op 11 juli een besluit over de locatie en realisatie van het IJsselkogge Paviljoen. Na dit besluit kan het ontwerp definitief worden uitgewerkt in overleg met betrokkenen.