Werkgroep Zwartendijk naar de rechter

Rechtmatigheid gemeentelijke vergunning betwist

Naast de lopende procedure bij de Raad van State, stapt Werkgroep Zwartendijk ook naar de voorzieningenrechter. Ze wil een uitspraak van de rechter over de rechtmatigheid van de vergunning die gemeente Kampen op 15 september heeft verleend aan de aannemerscombinatie Isaladelta.

Noordwendigedijk

De door gemeente Kampen verleende vergunning betreft de aanleg van tijdelijke wegen tussen de Slaper en Noordwendigedijk. Deze vergunning zou in strijd zijn met de tussenuitspraak van de Raad van State uit februari 2015. Daarin werd bepaald dat de werkzaamheden in de “vaarweg” voorlopig zijn geschorst. Als Werkgroep Zwartendijk gelijk krijgt van de rechter, zal de aanleg van de tijdelijke wegen moeten worden stilgelegd.

Deze werkzaamheden, naast de weg vanaf de Zwartendijk richting Elburg, zijn bedoeld om een vijf meter hoge Nieuwendijkbrug te bouwen over de geplande vaargeul tussen de aan te leggen dijken. De graafmachines van Isaladelta zijn vorige begonnen met de aanleg van tijdelijke wegen naast de Nieuwendijk om de bouw van de brug mogelijk te maken.

Mogelijk doet de Raad van State op 1 november uitspraak over de bypassplannen en anders zes weken later. Werkgroep Zwartendijk is van mening dat de gang naar de rechter nu moet gebeuren omdat de betwiste uitvoering van werkzaamheden steeds meer onverantwoordelijke chaos en verstoring veroorzaken in het oude cultuurlandschap bij de Zwartendijk.

Zie ook:
Kampen negeert uitspraak Raad van State
Website Werkgroep Zwartendijk

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*