Wijziging aanvraagtermijn bijzondere bijstand

Foto van auteur

 

logo KampenHet college heeft besloten om de aanvraagtermijn van bijzondere bijstand vanaf 1 juni 2014 vast te stellen tot twee maanden. Momenteel kan de bijzondere bijstand nog binnen een half jaar nadat de kosten zijn gemaakt, worden aangevraagd.

Uit de uitvoeringspraktijk blijkt dat een aanvraagtermijn van zes maanden te ruim is. Vaak is deze ruime aanvraagtermijn onnodig en maakt dit het vaststellen van de noodzaak van bijstand gecompliceerd. Het college heeft besloten deze beleidsregel dan ook te wijzigen en de aanvraagtermijn vast te stellen op twee maanden. De kosten die na twee maanden zijn aangevraagd, komen niet meer voor bijstandsverlening in aanmerking. Alleen als de aanvraag redelijkerwijs niet binnen twee maanden ingediend kan worden, blijft bijstandsverlening met een langere periode van terugwerkende kracht mogelijk.

Bijzondere bijstand
Inwoners hebben recht op bijzondere bijstand als zij noodzakelijke uitgaven niet kunnen betalen uit hun inkomen dat gelijk is aan de bijstandsnorm.

Gerelateerde Berichten

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: